Zachęcam do korzystania ze spowiedzi w tygodniu. Spowiedź w parafii odbywa się od wtorku do soboty od godz. 17.30 do 17.55.

Dodatkowo, w pierwsze piątki miesiąca od godziny 17.00 do 17.55 oraz w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. wieczornej.

W niedzielę spowiedź odbywa się zasadniczo przed Mszą świętą, jednak nie zawsze jest to możliwe, dlatego lepiej jest zaplanować spowiedź w tygodniu.

 

Formuła spowiedzi i warunki dobrej spowiedzi, pdf  

 

Spowiedź nazywana jest czasem „pracowitym chrztem” – bo o ile chrzest jedna nas z Bogiem i włącza w Ciało Chrystusa, o tyle spowiedź, powtarzana wiele razy, staje się faktycznie swego rodzaju pracą, wysiłkiem chrześcijanina ukierunkowanym na zjednoczenie z Bogiem. Ale spowiedź to przede wszystkim DAR przebaczającego Ojca, który odpuszcza nam grzechy mocą swego miłosierdzia. Jest to owoc męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dzieło Ducha Świętego, który został nam dany na odpuszczenie grzechów.