Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął.

Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa w naszej parafii jeden rok i rozpoczyna się po wakacjach. Zapisy trwają do końca września. Od października rozpoczynają się spotkania formacyjne. Termin bierzmowania zależy od kalendarza biskupa i ustalany jest w ciągu roku.