Sakrament kapłaństwa jest związany nierozdzielnie z Eucharystią i został ustanowiony przez Chrystusa w Wielki Czwartek. W parafii modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa przede wszystkim w każdy pierwszy czwartek miesiąca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Kapłaństwo jest darem dla nas wszystkich. Bez kapłana nie ma sakramentu Eucharystii, bierzmowania, spowiedzi, namaszczenia chorych… Modlimy się, posłuszni poleceniu Jezusa z ewangelii: „Żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (por. Łk 10, 2).