Instalacja drewnianych podestów i ogrzewania ławkowego
(listopad 2022)

Czasowy demontaż barokowego ołtarza i instalacja ikony
św. Michała Archanioła
(lipiec 2023)

Remont fundamentów:
mikropale i prace żelbetowe w piwnicy, prezbiterium
oraz na zewnątrz kościoła (lipiec-październik 2023)

Prace częściowo dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Szczecin
– Miejskiego Konserwatora Zabytków: 120 tys. zł; całkowita wartość zadania: ponad 220 tys. zł.

Naprawy dachu, rynien i pękniętych ścian
(sierpień-wrzesień 2023)

Kanalizacja deszczowa i drenaż wokół kościoła
(listopad 2023)

Ten etap remontu naszego kościoła został dofinansowany ze środków Funduszu Kościelnego w kwocie 80.000 zł.

Odtworzenie posadzki i tynków
(październik 2023)

Wspomóż remont kościoła

Kup cegiełkę za 10 zł

Kup cegiełkę za 20 zł

Kup cegiełkę za 50 zł

Kup cegiełkę za 100 zł

Kup cegiełkę za 150 zł

Kup cegiełkę za kwotę wybraną przez Ciebie