Sakrament małżeństwa

W parafii jest możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa i przygotowania odpowiednich formalności. Należy się zgłosić odpowiednio wcześniej (kilka miesięcy). W obecnych warunkach nie prowadzimy bezpośredniego przygotowania w formie kursów i nauk przedmałżeńskich. W indywidualnej rozmowie z narzeczonymi ustalamy odpowiednią formę przygotowania w innej parafii lub w miejscu, gdzie takie spotkania się odbywają.

Należy przygotować odpowiednie dokumenty:

  • dowód osobisty
  • metryki chrztu (nie starsze, niż 6 miesięcy; trzeba zaznaczyć, że są potrzebne do ślubu)
  • zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego (Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego)
  • świadectwo odbytej katechizacji
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.