Czym jest Eucharystia?

Eucharystia jest „sakramentem sakramentów” (KKK 1169), „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego”, „jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary”. „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana” (por. KKK 1169, 1322, 1325 i 1327). 

Mówiąc „Eucharystia” myślimy o Mszy św., która jest odprawiana w naszym kościele w niedziele i w dni powszednie, o komunii św., a także o wypływających z ofiary Mszy formach kultu Najświętszego Sakramentu: adoracji i procesjach eucharystycznych.

Gdzie odbywa się przygotowanie do I Komunii Świętej?

Przygotowanie i uroczystość I Komunii Świętej odbywają się we własnej parafii. Gdyby zachodziła konieczność, dla uzasadnionych racji, uroczystość (przygotowanie) może odbyć się poza parafią zamieszkania po uzyskaniu pisemnego pozwolenia od księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Zapisy do I Komunii Świętej trwają do końca września i rozpoczynają się po wakacjach.

Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św.:

  • wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko;
  • systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach świętych;
  • udział w spotkaniach formacyjnych dla rodziców;
  • rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez oraz pomoc opanowaniu podstawowych modlitw i treści;
  • wychowywanie do życia w prawdzie i miłości poprzez osobiste świadectwo.