Słowo Administratora Apostolskiego Zbigniewa Zielińskiego,
zapowiadające uroczyste
obchody roku ottonowego w Archidiecezji