Drodzy Parafianie!

Ze względu na poszerzające się pęknięcia w kościele zaprosiliśmy specjalizujących się w tego typu problemach: projektanta i architekta, a także konserwatora zabytków, w celu ustalenia ich przyczyn, możliwości zapobieżenia ich rozwojowi, a także znalezienia najlepszej drogi dla poprawy tego stanu. Ocena wskazuje na pilną konieczność przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz i badań.

Wstępne oględziny, spowodowały wydanie zalecenia wyłączenia z użytkowania empory kościoła od strony północnej. Co ważne uzyskałem zapewnienie, iż przebywanie w kościele nie wiąże się z ryzykiem i jest bezpieczne.

Widoczne na ścianach w kościele oznaczenia wskazują miejsca, w których zostały umiejscowione specjalistyczne urządzenia, tzw. mierniki rozwarcia pęknięć, badające skalę problemu. Dane, systematycznie odczytywane, są niezbędne dla sporządzenia odpowiedniej dokumentacji.

Utworzyliśmy odrębne konto parafialne („Remont kościoła”), które gromadzi środki finansowe na wydatki związane z tym przedsięwzięciem. Prosimy o wsparcie.Numer rachunku bankowego w PKO Bank Polski:

69 1020 4795 0000 9202 0449 7921

Poniżej prezentujemy specjalistyczne mierniki rozwarć zamontowane wewnątrz kościoła, za ścianie zewnętrznej świątyni i w zakrystii naszego kościoła.