26 LISTOPADA 2023 –  Niedziela Chrystusa Króla

 

  1. GODZINY MSZY ŚW.

W tym tygodniu Msze św. odbędą się już w kościele o stałej godzinie, czyli o godz. 18.00.

Za tydzień rozpoczniemy adwent i nowy rok kościelny. W adwencie, oprócz Mszy św. wieczornych odprawiane będą również roraty w środy, czwartki i piątki o godz. 6.45. Za tydzień podam więcej informacji, a także całoroczny kalendarz duszpasterski, który będzie dostępny na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

 

  1. OPŁATKI, ŚWIECE I TORBY CARITAS

W przyszłą niedzielę poświęcę opłatki na stół wigilijny. Będzie można nabyć również świece Caritas oraz wziąć torbę charytatywną do zrobienia paczki świątecznej dla potrzebujących.

 

  1. PIERWSZE DNI MIESIĄCA

W pierwszy piątek miesiąca wystawienie NS od godz. 17.00 oraz okazja do spowiedzi św. W pierwszą sobotę m-ca rano odwiedzę chorych, a po wieczornej Mszy św. nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, zakończone błogosławieństwem Eucharystycznym i Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Przyszła niedziela w naszej parafii będzie niedzielą adoracyjną.

 

  1. TYDZIEŃ SŁOWA BOŻEGO

Zgodnie z tradycją naszej diecezji, dzisiejsza niedziela rozpoczyna tydzień Słowa Bożego dla pogłębienia duchowości biblijnej. Z tej racji kupiłem kilka egzemplarzy miesięcznika „Oremus”, w którym są zawarte czytania mszalne na cały miesiąc z komentarzami. Można je nabyć w cenie 11 zł. Jeżeli byliby chętni na roczną prenumeratę miesięcznika od stycznia przyszłego roku, to proszę o taką informację.

 

  1. FILM, ŚWIADECTWO I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Dziękuję adoratorom z Ogrodu Wdzięczności za obecność w naszej parafii. Po Mszy św. posłuchamy jeszcze świadectwa, a o godz. 16.00 zapraszam wszystkich chętnych na poruszający film pt. „Ja jestem” w salce domu Sióstr.

Dziękuję za wszelką pomoc i ofiarność na rzecz parafii. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i otwartości na Boże natchnienia pod opieką Maryi Niepokalanej.

 

Ks. Lucjan Chronchol, proboszcz