19 LISTOPADA 2023 –  XXXIII Niedziela zwykła

Światowy dzień ubogich

 

  1. GODZINY MSZY ŚW.

Ze względu na trwający remont przy kościele, Msze św. w tygodniu od wtorku do soboty będą odprawiane w kaplicy Sióstr. W tym tygodniu wyjątkowo Msze św. wieczorne będą o godz. 19.00. Ma to związek z moimi rekolekcjami kapłańskimi, w których będę uczestniczył dojeżdżając do klasztoru oo. Dominikanów w Szczecinie.

 

  1. ŚWIĘTEJ CECYLII

Serdecznie zapraszam wszystkich posługujących muzycznie w naszej parafii na Mszę św. we wspomnienie św. Cecylii, które wypada w najbliższy wtorek. Będzie to okazja do wspólnego dziękczynienia, a także modlitwy o dalszy rozwój muzycznych inicjatyw w naszej wspólnocie na większą chwałę Bożą.

 

  1. DZIEŃ SKUPIENIA

Siostra Katarzyna wraz z Siostrami UK zapraszają na kolejny dzień skupienia dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, który odbędzie się w sobotę 25.11.br w Domu Sióstr od godz. 10.00 do 15.00.

 

  1. CHRYSTUSA KRÓLA

Za tydzień w niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla i odpust w parafii na Skolwinie. W naszej wspólnocie odnowimy zawierzenie całej parafii Chrystusowi, prosząc, by królował prawdziwie w naszych sercach i codziennych decyzjach.

 

Ostatnia niedziela miesiąca to jednocześnie niedziela świadectw. Tym razem przyjadą do nas osoby, które są stałymi adoratorami w Ogrodzie Wdzięczności. Jest to miejsce w budynku seminarium, które zawiera w sobie Kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu, Dom Maryi oraz Pustelnię Niepokalanego Serca NMP. Będziemy wspólnie zapraszać do tego miejsca i przede wszystkim do praktyki stałej, regularnej adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

 

W Uroczystość Chrystusa Króla, o godz. 11.30, odbędą się również święcenia kapłańskie w kościele seminaryjnym. Przyjmie je diakon Krzysztof Dorau, pochodzący z Sopotu. Ogarnijmy go naszą serdeczną modlitwą i prośmy nieustannie o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie, szczególnie z naszej parafii.

 

  1. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Życzę wszystkim dobrej niedzieli i szczególnej wrażliwości na osoby najuboższe pośród nas, z którymi utożsamia się Chrystus, mówiąc, że cokolwiek uczyniliśmy jednemu z tych braci Jego najmniejszych, to uczyniliśmy wobec samego Boga. Dziękuję za wszelką posługę i ofiarność na rzecz wspólnoty parafialnej. Z wiarą przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa+

 

Ks. Lucjan Chronchol, proboszcz