12 LISTOPADA 2023 –  XXXII Niedziela zwykła

 

  1. ADORACJA W INTENCJI POWOŁAŃ

W najbliższy wtorek przypada w naszej parafii doroczna adoracja w intencji powołań. Rozpocznie się ona po Mszy św. wieczornej we wtorek, od godz. 19.00 w kościele i trwać będzie do godz. 24.00, a następnie wznowiona będzie od godz. 8.00 do godz. 17.00 w kaplicy domu Sióstr. Bardzo proszę o wpisywanie się na listę adorujących i o punktualność. Nie może być sytuacji, gdy Najświętszy Sakrament pozostaje bez opieki. Zachęcam szczególnie do wpisywania się osoby, które z różnych względów nie mogą przystępować do komunii świętej.

 

  1. WYPOMINKI

Przełożeni i klerycy naszego seminarium zapraszają dziś na godz. 19.00 do kaplicy seminaryjnej (ul. Papieża Pawła VI 2) na wieczór poetycko-muzyczny pamięci zmarłych kapłanów. W naszym kościele modlimy się wypominkami codziennie od wtorku do soboty po wieczornej Mszy św.

 

  1. REMONT I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Dzięki zaangażowaniu naszej diakonii inwestycyjno-budowlanej udało się rozpocząć dalsze prace przy kościele, związane z ułożeniem kanalizacji deszczowej i drenażu. Proszę o zachowanie ostrożności na terenie przykościelnym, o modlitwę i dalsze wsparcie duchowe oraz materialne prowadzonych prac. Dziękuję dobroczyńcom parafii i zapewniam o pamięci modlitewnej. Życzę Wam wszystkim Chrystusowego pokoju i dobrego tygodnia!

Stojąc, pomódlmy się jeszcze w intencji naszych zmarłych, szczególnie za śp. Juliannę Orlof, której pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 10.00.

 

Ks. Lucjan Chronchol, proboszcz