♦ Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

♦ Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów Oktawy Wielkanocy. Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie Wielkiego Tygodnia i uczestniczenie w tegorocznych Świętach Paschalnych w naszym kościele

♦ Naszą ogromną radością jest liczny udział Parafian w poświęceniu tegorocznych pokarmów wielkanocnych; to budujące świadectwo wiary. Serdeczne Bóg zapłać.

1. ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dziś, na zakończenie Mszy Świętych odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

♦ Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Pan Jezus w Płocku w 1931 roku, gdy przekazywał swoją wolę: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 699).

♦ Przypomnijmy: codziennie można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego wobec Najświętszego Sakramentu. Należy mieć ufność i wewnętrzne pragnienie miłosierdzia dla siebie oraz z gotowością okazania go innym.

2. TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

♦ Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie Jezusa Zmartwychwstałego do miłosierdzia – przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień; to konkretne działania na rzecz biednych, chorych czy samotnych, np. odwiedziny, pomoc w zakupie leków, czy choćby czas poświęcony osobie chorej, czy potrzebującej.

♦ Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas. Dzisiaj – w całym kraju – zbiórka ofiar do puszek, by wesprzeć potrzebujących z archidiecezjalnej i parafialnej Caritas.

3. PRZYPOMNIENIE

Dzisiaj kończy się Oktawa Wielkanocy. Kolejne dni, to dni powszednie Okresu Wielkanocnego. Przypominamy o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej spowiedzi i Komunii Świętej do dnia uroczystości Trójcy Przenajświętszej, do niedzieli 7 czerwca br.

4. KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:

w czwartek, 23 kwietnia – uroczystość Świętego Wojciecha, (ok. 956-997); biskup Pragi, misjonarz wśród Prusów, męczennik za wiarę, patron Gniezna i Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary.

w sobotę, 25 kwietnia – święto Świętego Marka Ewangelisty ( I w), pochodzi z Jerozolimy, towarzysz wypraw misyjnych św. Piotra i św. Pawła, autor drugiej Ewangelii. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Świąteczną Eucharystię połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.

5. ZAPOWIEDŹ NIEDZIELI BIBLIJNEJ

♦ Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny.

W tę przyszłą niedzielę – ostatnią w kwietniu – Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu MIVA Polska oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zapraszają do wspólnej modlitwy w intencjach kierowców. Zapraszają też do refleksji nad naszą chrześcijańską troską o bezpieczne poruszanie się po drogach i przestrzeganie przepisów drogowych.

6. USTALENIA NA CZAS EPIDEMII

Msze Św. w niedziele i w tygodniu odprawiamy o stałych porach; w czasie każdego nabożeństwa jeszcze dzisiaj może przebywać w kościele do 5 osób; według zapowiedzi, w przeliczeniu na powierzchnię naszego kościoła, od poniedziałku, 20 kwietnia br. będą mogły przebywać 24 osoby; Serdecznie zapraszamy!

♦ Osoby uczestniczące w liturgii, w tym służba liturgiczna, powinny mieć zakryte usta i nos;

Pierwszeństwo wejścia do kościoła mają osoby, których intencja mszalna jest odprawiana;

Intencje mszalne odprawiamy według przyjętych terminów, kolejne przyjmujemy w zakrystii lub telefonicznie;

Sprawy związane z urzędowaniem w Biurze Parafialnym uzgadniamy telefoniczne (nr tel. 601 76 28 25);

Czasowo zawieszamy bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentów Pierwszej Komunii Św. i bierzmowania;

Spowiedź Św. odbywa się w zakrystii, przed lub po nabożeństwach;

♦ W zakrystii jest woda święcona, którą możemy zabrać do naszych domów; polecamy przychodzić z flakonami wody, które poświęcimy.

7. PODZIĘKOWANIA

♦ Zaistniała sytuacja sprawiła, że parafia została niemal w całości pozbawiona środków na utrzymanie. Dlatego dziękujemy szczególnie tym wszystkim, za to, że w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę parafialną, na swoje możliwości, dokonują dobrowolnych wpłat przeznaczonych na tacę za pośrednictwem konta parafialnego, na nasze funkcjonowanie. Wielkie Bóg zapłać.

♦ Z radością ponawiamy informację, iż w naszym kościele jest już nowe tabernakulum. Nie jest to dzieło dokończone, w drugim etapie zostaną dołączone wyzłocone „skrzydła” przy drzwiczkach tabernakulum, które po założeniu stałego podświetlenia nadadzą całości szczególny wygląd. Dotychczasowe dokonania możemy zobaczyć na stronie internetowej w zakładce WYDARZENIA i GALERIA. Firma, która podjęła się wykonania całości zlecenia będzie oczekiwać na spłatę naszego zadłużenia. Dziękuję za wszelkie ofiary dotychczas złożone na ten cel i proszę o kolejne wpłaty, by nasze dzieło uwieńczyć do czasu odpustu parafialnego, w czerwcu br., kiedy to zamierzamy dokonać uroczystego poświęcenia tabernakulum. Wpłaty przyjmujemy w zakrystii lub poprzez parafialne konto internetowe (Bank Pekao S.A., nr rachunku 46 1240 1864 1111 0000 2206 1283).

ks. Stanisław Drewicz
proboszcz