Stanowisko Rady Stałej KEP w sprawie prawnej ochrony życia ludzkiego
i zapowiedź pierwszych światowych dni dzieci w Rzymie, 25-26.05.2024