NIEDZIELA, 16 czerwca

8.30 + Jan Łazowski; ++ rodzice i rodzeństwo z obydwu stron

10.30 W int. Barbary i Andrzeja Alenowicz w 40 r. ślubu: dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

12.00  ++ rodzice: Paweł i Władysława Dobosz (40 r. śm.)

 

WTOREK, 18 czerwca

18.00 O dary Ducha Św. dla Wojciecha i o przemianę serca na chwałę Pana Boga, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

 

ŚRODA, 19 czerwca

18.00 O dary Ducha Św. dla Wojciecha i o przemianę serca na chwałę Pana Boga, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

 

CZWARTEK, 20 czerwca

18.00 O dary Ducha Św. dla Wojciecha i o przemianę serca na chwałę Pana Boga, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

 

PIĄTEK, 21 czerwca

9.00 O dary Ducha Św. dla Wojciecha i o przemianę serca na chwałę Pana Boga, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

 

SOBOTA, 22 czerwca

18.00 O dary Ducha Św. dla Wojciecha i o przemianę serca na chwałę Pana Boga, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

 

NIEDZIELA, 23 czerwca

8.30 O dary Ducha Św. dla Wojciecha i o przemianę serca na chwałę Pana Boga, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

10.30 ++ Zenona Michalska ++ Władysław, Janina

12.00  O Boże błogosławieństwo dla Zdzisława, Mai i Lidii