NIEDZIELA, 7 lipca

8.30 + Zofia (15 r. śm.) ++ z rodziny

10.30 W int. Celiny, Łucji i Łukasza, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

12.00  + Dawid Rutkowski

 

WTOREK, 9 lipca

18.00 + Henryk Szumski (int. od sąsiadów: Krystyny Kwiecińskiej z rodziną Grocholów)

 

ŚRODA, 10 lipca

18.00 ++ Sabina, Stanisław, Szymon; ++ z rodziny

 

CZWARTEK, 11 lipca

18.00 + Paweł Sawicki; + Stanisław Bojko

 

PIĄTEK, 12 lipca

9.00 + Kazimierz (39 r. śm.); ++ z rodz. Chojnowskich i Niebylskich

 

SOBOTA, 13 lipca

18.00 + Georgi (4 r. śm.)

 

NIEDZIELA, 14 lipca

8.30 + Gracjan Turzewski, o życie wieczne z okazji 20 r. urodzin

10.30 W int. Magdaleny i Łukasza z okazji 10 r. ślubu, dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

12.00  ++ z rodz. Bendykowskich: Anna, Mieczysław, Jan; + Andrzej Rybak; + Andrzej Pyc; ++ z rodziny