Grupa wstawienniczo-pokutna
w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP
w Szczecinie – Stołczynie

Przynależność do grupy wstawienniczo-pokutnej jest bardzo ważną formą zaangażowania w życie i funkcjonowanie wspólnoty. Modlitwa i pokuta za parafię to inaczej wzajemne wsparcie duchowe nas wszystkich: naszych rodzin, dzieci, młodzieży, osób starszych i w sile wieku, zdrowych i chorych, gorliwych i obojętnych, zagubionych, poranionych, zbuntowanych, poszukujących…

Parafia to przede wszystkim wspólnota podążająca razem na drodze wiary, odczytująca swoje powołanie i misję od Boga we wzajemnych relacjach i w każdym z osobna.

W parafii Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie Stołczynie grupa wstawienniczo-pokutna przybiera formę tzw. „Tarcz”. Każda Tarcza to zespół 4 osób, które wspólnie podejmują określone zobowiązanie w zadanych intencjach.

Tarcza kojarzy się z obroną (w Ef 6, 16 św. Paweł pisze o „tarczy wiary”, która w duchowej walce ma za zadanie „zgasić rozżarzone pociski Złego”).

Liczba 4 również nie jest przypadkowa. W Mk 2, 3 mowa jest o czterech przyjaciołach, którzy przynieśli do Jezusa na noszach paralityka, aby Ten przywrócił mu zdrowie. Chcemy podjąć również podobne dzieło miłości szczególnie wobec naszych sióstr i braci, którzy trwają w duchowej niemocy i paraliżu.

W naszej parafii istnieje możliwość przynależności do następujących tarcz:

Tarcza różańcowa – 4 osoby, które odmawiają codziennie jedną część Różańca Świętego. Zmiana części następuje co rok.

Tarcza pokutna – 4 osoby, które podejmują codziennie jedno dzieło pokutne (może to być ofiarowane cierpienie, umartwienie lub dzieło miłosierdzia) oraz odmawiają modlitwę do św. Michała Archanioła. Osoby przewlekle chore mogą ofiarować 1h dziennie swojego codziennego cierpienia w intencjach Tarczy.

Tarcza biblijna – 4 osoby, które codziennie przez pół godziny czytają z uszanowaniem Pismo święte, ofiarując ten czas w intencji parafii.

Tarcza adoracyjna – 4 osoby, które codziennie przez pół godziny adorują Najświętszy Sakrament, a w przypadku braku takiej możliwości, podejmują pół godziny modlitwy kontemplacyjnej w ciszy, adorując Boga w swoim sercu.

Pozostałe informacje:

  1. Każdy uczestnik otrzymuje:
    1. Dwie zakładki zalaminowane, na których znajdują się: nazwa parafii, obrazek tarczy, własne imię i nazwisko, data przystąpienia do tarczy, podpis proboszcza, telefon do pozostałych uczestników tarczy, obrazek patrona, a także intencje i modlitwa do św. Michała Archanioła.
    2. Breloczek w formie ćwiartki tarczy zrobionej ze sklejki.
  2. Przynależność do tarcz jest na czas nieokreślony. Można z nich zrezygnować w każdym momencie, informując o tym pozostałe osoby, a najlepiej znajdując za siebie kogoś w zamian.
  3. Do tarcz mogą należeć osoby również spoza parafii Niepokalanego Serca NMP w Szczecinie-Stołczynie.
  4. Proboszcz parafii może poprosić konkretne tarcze o podjęcie dodatkowej intencji modlitwy.

 

Intencje modlitwy:

– o świętość życia i wieczne zbawienie dla wszystkich parafian,

– o dobre rozeznanie, owocność i duchową ochronę dzieł i inicjatyw,

– o odwagę świadectwa wiary i zaangażowania apostolskiego

– o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego z parafii.

 

Do tarcz można zgłaszać się gotowymi zespołami (4 osoby) lub pojedynczo u ks. Proboszcza osobiście, na tel. 728851015 lub mailowo proboszcz@parafiastolczyn.pl

 

ZAPRASZAMY !