Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, 28 listopada br., rozpoczniemy w Polsce nowy program duszpasterski 2021/22 pt. „Posłani w pokoju Chrystusa”. Jego mottem są słowa: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). Rok ten będzie ostatnim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.
Program pierwszego roku trzyletniego cyklu (2019/2020) był zaproszeniem wiernych do bardziej świadomego udziału w tajemnicy Eucharystii – wielkiej tajemnicy naszej wiary. W drugim roku realizacji programu (2020/2021) koncentrowaliśmy się na sprawowaniu Eucharystii i pogłębianiu ars celebrandi, a więc tego wszystkiego, co związane jest z pięknem sprawowanej liturgii. W trzecim roku (2021/2022) jesteśmy zaproszeni do refleksji nad Eucharystią jako tajemnicą posłania wiernych do świata, w którym mamy dawać świadectwo życia chrześcijańskiego. Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest tym, który posyła. Chodzi więc o formowanie uczestników Eucharystii do bardziej świadomego udziału we Mszy Świętej oraz odkrywania zadań wynikających ze zjednoczenia z Chrystusem w Komunii Świętej.

•••••

Informujemy, że Archidiecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2022 r.

•••••

Kustosz Sanktuarium Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kobylance zaprasza Wspólnoty Nieustającego Różańca, Róże Żywego Różańca oraz wszystkich modlących się na różańcu, na Spotkanie Formacyjno-Modlitewne, które odbędzie się w sobotę, 27 listopada br., w Sanktuarium Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kobylance, od godz. 15.00.

•••••

„Misje u Stóp Krzyża” odbędą się ponownie, po 11. latach, w Rejonie Szczecińskim jako kontynuacja duchowego przygotowania do 900-lecia misji rechrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu.

Program „Misji u Stóp Krzyża” w Szczecinie:

Dekanat Szczecin-Niebuszewo
Szczecin Głębokie, św. Brata Alberta – 12.11-19.11.2021
Szczecin Osów, MB Bolesnej – 19.11-26.11.2021
Pilchowo, Wniebowzięcia NMP – 26.11-03.12.2021
Szczecin, Bożego Ciała – 03.12-10.12.2021
Szczecin, Najświętszego Zbawiciela – 11.02-18.02.2022
Szczecin, św. Kazimierza – 18.02-25.02.2022
Szczecin, św. Dominika – 25.02-04.03.2022
Szczecin, Świętej Rodziny – 04.03-11.03.2022

Dekanat Police
Nowe Warpno, Wniebowzięcia NMP – 11.03-18.03.2022
Police, Niepokalanego Poczęcia NMP – 18.03-25.03.2022
Police, św. Kazimierza – 25.03-01.04.2022
Police, św. Ap. Piotra i Pawła – 01.0.-08.04.2022
Tanowo, Najśw. Serca Pana Jezusa – 2204.-29.04.2022
Trzebież, Podwyższenia Krzyża – 29.04-06.05.2022
Niekłończyca, Narodzenia NMP – 06.05-13.05.2022