Drodzy Parafianie!

Ze względu na poszerzające się pęknięcia w kościele zaprosiliśmy specjalizujących się w tego typu problemach: projektanta i architekta, a także konserwatora zabytków oraz prawnika, w celu ustalenia ich przyczyn, możliwości zapobieżenia ich rozwojowi, a także znalezienia najlepszej drogi dla poprawy tego stanu. Ocena wskazuje na pilną konieczność przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz i badań.

Wstępne oględziny, spowodowały wydanie zalecenia wyłączenia z użytkowania empory kościoła od strony północnej, bowiem przebywanie w tym miejscu może zagrażać bezpieczeństwu. Co ważne uzyskałem zapewnienie, iż przebywanie w kościele, na ten moment, nie wiąże się z ryzykiem i jest bezpieczne.

Widoczne na ścianach w kościele oznaczenia wskazują miejsca, w których zostały umiejscowione specjalistyczne urządzenia, mierniki rozwarcia pęknięć, badające skalę problemu. Dane te są niezbędne biegłym inżynierom, dla sporządzenia tych dokumentów

Jako Parafia rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel. System dotacji tego rodzaju jest jednak tak skonstruowany, iż w każdym przypadku wymaga posiadania wkładu własnego. Parafia wnioskując o dane środki, musi wykazać się posiadaniem również własnych środków finansowych.

W związku z tą sytuacją zwracam się do parafian o udzielenie wsparcia. Parafia utworzyła odrębne konto bankowe , które nazwaliśmy “Remont Kościoła”, na którym będziemy zbierać środki z przeznaczeniem jedynie dla tych działań.

Oto numer rachunku bankowego: PKO BP69 1020 4795 0000 9202 0449 7921

Do rachunku bankowego umocowani będą przedstawiciele parafian, tak aby uwiarygodnić gromadzenie i wydatkowanie środków. Ze swojej strony będę informował o aktualnym stanie konta i ponoszonych wydatkach.

Już teraz jestem wdzięczny, wielu osobom, które udzieliły mi fachowego wsparcia merytorycznego. Wierzę, że wspólnymi siłami, z Bożą pomocą, uda nam się razem doprowadzić do sytuacji, w której nasz kościół zostanie gruntownie odrestaurowany.

Poniżej prezentujemy specjalistyczne mierniki rozwarć zamontowane wewnątrz kościoła, za ścianie zewnętrznej świątyni i w zakrystii naszego kościoła. Niebawem zamontujemy kolejne, które zamieścimy tutaj.