1. NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w gronie grzeszników, aby przyjąć chrzest nawrócenia od Jana. Od tej chwili rozpoczyna publiczną działalność, głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego. Chrzest Janowy był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament zostaliśmy złączeni z Chrystusem i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem wdzięczności za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do świątyni, abyśmy mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha Świętego.

Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

W czasie Mszy Świętych odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Serdecznie zapraszamy

2. WIZYTA DUSZPASTERSKA, KOLĘDA

Styczeń to tradycyjny czas kolędy, odwiedzin duszpasterskich.

Podobnie jak w poprzednim roku chciałbym odwiedzić Parafian z noworoczną kolędą. Jednak w obecnej sytuacji epidemicznej kolęda nie może odbyć się w sposób tradycyjny.

Proponuję następującą formą tegorocznych spotkań – odwiedzę z kolędą te rodziny, które zgłoszą ks. proboszczowi chęć odbycia kolędy.

Proszę więc ustalić rodzinnie swoje możliwości i zgłaszać swój akces do zakrystii po niedzielnych lub odprawianych w tygodniu Mszach Św. Tu ustalimy odpowiedni dla Państwa dzień i godzinę wizyty.

Spotkania kolędowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku, po odprawieniu wieczornego nabożeństwa, od ok. godz. 19.

Rozpoczęcie kolędy – od 10 stycznia br., zakończenie – 28 lutego br.

3. ŚWIECA PRZED TABERNAKULUM

Przypomnijmy: przy tabernakulum płonie świeca pełniąca funkcję lampki wiecznej.

Przez cały tydzień, w dzień i w nocy, płonie jeden wkład olejowy.

Każda świeca zawiera osobistą intencję Ofiarodawcy zanoszoną w sercu. Polecamy ten szczególny rodzaj modlitwy przed Panem Eucharystycznym.

4. ZAPROSZENIA SIÓSTR ZAKONNYCH

Siostry Uczennice Krzyża zapraszają na spotkanie z chorymi i niepełnosprawnymi. Spotkanie odbędzie się w Domu Sióstr 15 stycznia br w godzinach od 10:00 do 15:00. Szczegółowych informacji udziela Siostra Katarzyna CSDC.

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na rekolekcje z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w dniach od 3 do 9 lutego br. do Gniezna. Zgłoszenia przyjmuje s Katarzyna CSDC w Domu Sióstr na Stołczynie.

5. SYNOD 2021-2023

W niedzielę 17 października 2021 r., na polecenie papieża Franciszka we wszystkich katolickich kościołach katedralnych świata zainaugurowano etap diecezjalny Synodu.  Synod to zebranie odpowiednich osób w określonej sprawie.

Wszystkie diecezje, inaugurujące Synod, koncentrują się na stworzeniu warunków, aby wszyscy diecezjanie, mieli możliwość wypowiedzenia tego, co rozpoznają w sercach jako możliwy głos Ducha Świętego.

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga polecił, by zainaugurować prace Synodu w parafiach, wspólnotach i innych zrzeszeniach kościelnych w naszej Archidiecezji.

W etapie diecezjalnym Synodu Kościół pragnie zasłuchać się w osobiste odczucia, doświadczenia i przemyślenia wierzących. Wszyscy są zaproszeni do odważnego wypowiadania się we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania naszej parafii, Archidiecezji i Kościoła w Polsce.

Proszę Parafian i wszystkich praktykujących wiarę w naszym kościele, by zgłaszać wszelkie propozycje, bądź pisemnie, bądź ustnie do 30 stycznia br.

W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób, duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej parafii.

Papież Franciszek pyta nas: czy i jak w Kościele ze sobą rozmawiamy?Jak często spotykamy się, by wspólnie szukać woli Bożej, a gdy już do takiego spotkania dojdzie, to na ile potrafimy cierpliwie słuchać siebie nawzajem, szanując zdanie drugiego? Ile jest w nas odwagi, żeby wypowiadać to, co w sercu rozpoznajemy jako możliwy głos Ducha Świętego? Czy nasze wspólnoty dają nam poczucie bezpieczeństwa, gdy próbujemy wypowiedzieć sprawy trudne? Czy z naszej rozmowy o Kościele nie wykluczamy tych, których głos łatwo zignorować, bo są z jakiegoś powodu słabsi, zmarginalizowani i mniej obecni w „głównym nurcie” życia Kościoła?

Przedstawione i spisane wnioski z parafialnego etapu Synodu zostaną przekazane Księdzu Dziekanowi, następnie księdzu Arcybiskupowi.

Módlmy się do Ducha Świętego, by przenikał nasz parafialny etap Synodu, by Kościołowi lokalnemu udzielał pomocy w rozeznawaniu naszej rzeczywistości. Zawierzajmy się także Matce Bożej, Matce Kościoła, aby w naszych lokalnych wieczernikach wypraszała potrzebne łaski.

6. ŻYCZENIA I MODLITWA

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask oraz wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

Za tych, którzy w ostatnim czasie Bóg powołał do siebie módlmy się, aby dostąpili radości wiecznej: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

MODLITWA ZA SYNOD
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz