Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc jasne zasady, konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to demaskują, są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak wpatrujemy się w Pana Jezusa, który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw, dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni.

1. NIEDZIELA EUCHARYSTYCZNA

Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas, a okres wakacji i urlopów nie zwalnia nas z tego zadania. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca gromadzimy się wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. „Obecność Chrystusa w monstrancji jest przypomnieniem świętości Ołtarza, gdzie sprawuje się Najświętsza Eucharystia”. Modlić się będziemy w intencjach Kościoła oraz polecimy nasze intencje osobiste.

2. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH

Przez cały miesiąc listopad można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

Odpust dedykujemy duszom w czyśćcu cierpiącym, pod zwykłymi warunkami, (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga). Nie można tego odpustu ofiarować za samego siebie.

3. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W czwartek, 11 listopada, przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, święto państwowe. Będziemy modlić się w intencji Polski i Polaków, o pokój w Ojczyźnie, zdrowie i zachowanie ładu społeczno-gospodarczego, a szczególnie, aby cały Naród Polski był zawsze wierny Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, zgodnie z tradycją Kościoła Świętego.

Msze Św. w intencji Ojczyzny odprawimy o godz. 10:30 i 18:00. Serdecznie zapraszamy.

4. WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

Serdecznie zapraszamy  Parafian i praktykujących w naszym kościele na Wieczornicę Patriotyczną organizowaną przed Siostry zakonne i dzieci ze Świetlicy z okazji Święta Niepodległości, podczas której będą śpiewane pieśni patriotyczne. Zapraszamy w środę, 10 listopada na godz. 16:00 do Domu Sióstr.

5. KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:
W środę, 10 listopada – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła;
W czwartek, 11 listopada – św. Marcin z Tours (ok. 316-397), biskup, żołnierz rzymski;
W piątek, 12 listopada – św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik;
W sobotę, 13 listopada – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), pierwsi męczennicy Polski, eremici, misjonarze.

5. NOWENNA PRZE UROCZYSTOŚCIĄ KRÓLA WSZECHŚWIATA

Od piątku, 12 listopada br., do soboty przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, tj. do 20 listopada br., we wszystkich parafiach będziemy przeżywać doroczną Nowennę do Jezusa Chrystusa Króla, w intencji o łaskę poddania się Jezusowi Chrystusowi Królowi w życiu osobistym i społecznym w naszej Ojczyźnie. 

6. WYPOMINKI

Trwa czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc ze świątyni, prosimy o zabranie karty wypominkowej.

Prosimy o wypisywanie imion zmarłych, których pragniemy polecić modlitwie Kościoła.Wypisane karty prosimy składać do skarbon przy prezbiterium.

Modlitwa wypominkowa w listopadzie – w dni powszednie, codziennie o godz. 18:00.

Niech tęsknota za tymi, którzy odeszli
nie zamienia się w smutek.
Niech przerodzi się we wdzięczność Bogu, że z nami byli
i nadzieję, że kiedyś się spotkamy.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz