Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem zbliżania się do Boga, pracy nad sobą i wrażliwości na potrzeby innych. Kościół w sposób szczególny zaprasza nas do praktykowania modlitwy, postu i jałmużny.

Przeszkodą w realizacji zawartego z nami przez Boga przymierza jest grzech. Ma on swoje źródło w uleganiu różnorakim pokusom podsuwanym przez diabła. Pokusa rzadko uderza w rzecz zakazaną bezpośrednio. Najczęściej staje na drodze jako łatwy sposób zaspokojenia autentycznej potrzeby, która nieoczekiwanie łączy się z rzeczą zakazaną. Najbardziej jest w nas atakowany głód chwały, czułości, miłości oraz komfortu, wygody i bezpieczeństwa. Dzięki temu, że diabeł kusił Jezusa, wiemy, co nam oferuje i co w nas samych jest najsłabsze. Jeśli mamy uniknąć nieszczęść będących konsekwencją ulegania pokusom, musimy wraz z Jezusem schronić się na pustyni słowa Bożego.

1. NIEDZIELA EUCHARYSTYCZNA

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, która gromadzi nas wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

„Eucharystia daje życie” –w tym roku z jeszcze większą pobożnością przeżywajmy każdą adorację przed Najświętszym Sakramentem. Pogłębiajmy naszą świadomość, czym tak naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze chrześcijańskie życie.

Modlić się będziemy w intencji Ukrainy, o pokój w Europie i świecie; polecimy także nasze intencje osobiste.

2. NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą nabożeństwa wielkopostne.

Droga Krzyżowa w piątki – dla dzieci o godz. 16:45, dla dorosłych o godz. 17:30. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej dla dorosłych zbiórka ofiar na kwiaty do Bożego Grobu.

Nabożeństwo Gorzkich Żaliw niedziele Wielkiego Postu bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 10:30.

3. ODPUSTY WIELKOPOSTNE

Wielki Post jest czasem szczególnego działania Pana oraz wchodzenia na drogę pokuty i nawrócenia. Warto przypomnieć, że w tym czasie można zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowania kary czyśćcowej za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty.

Do zwykłych warunków odpustu należą: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

W piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie modlitwy „Oto ja, o dobry Jezu” po Komunii Św. przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego można zyskać odpust zupełny (w inne dni roku można zyskać odpust cząstkowy).

Odpust zupełny można tak że uzyskać za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (ten odpust można uzyskać codziennie, także poza Wielkim Postem).

W każdą niedzielę Wielkiego Postu – za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali.

Za odprawienie, przynajmniej trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, także można uzyskać odpust zupełny.

4. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W ramach naszego wielkopostnego przygotowania do świąt zmartwychwstania Chrystusa będziemy uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. W naszej wspólnocie będą miały miejsce w dniach od 3 do 6 kwietnia, tj. od V Niedziela Wielkiego Postu.

Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby nie zabrakło nas na spotkaniach rekolekcyjnych. W te dni będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Nie odkładajmy jednak spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu.

5. DZIEŃ KOBIET

We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet.

Wszystkim paniom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki Najświętszej.

6. MATERIALNA POMOC UKRAINIE

Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę i w Środę Popielcową na rzecz Ukrainy. Nasza parafia przekazała kwotę 2.140 zł. do biura Caritas. Na prośbę Ks. Arcybiskupa we wszystkich parafiach Archidiecezji przeprowadzona będzie kolejna zbiórka do puszek, za tydzień w niedzielę 13 marca br. Zebrane fundusze przekażemy naszym Siostrom zakonnym, które przyjmują jedną rodzinę z Ukrainy.

W świetlicy Caritas Domu Sióstr Uczennic Krzyża trwa zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy. Przyjmujemy: żywność o długiej przydatności do spożycia (bez przechowywania w lodówce), kosmetyki, środki czystości, chemia gospodarcza, nową pościel i ręczniki. Uwaga – nie zbieramy odzieży.

7. OGŁOSZENIA SIÓSTR ZAKONNYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na Wielkopostny Dzień Skupienia dla osób chorych samotnych i niepełnosprawnych. Miejsce spotkania – Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża w sobotę 12 marca od godz. 10:00 do 15:00. Z modlitwą i radosnym oczekiwaniem zapraszają Siostry Uczennice Krzyża.

Wraz z pierwszą Niedzielą Wielkiego Postu pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do włączenia się w przygotowanie Liturgii Triduum Paschalnego. W to największe święto naszej wiary chcemy wspólnie zabrzmieć połączonymi głosami. Próby scholi w każdą niedzielę Wielkiego Postu w Domu Sióstr zakonnych o godz. 15:30. Gorąco zapraszamy!

Od Środy Popielcowej w Domu Sióstr zakonnych trwa wieczorna modlitwa różańcowa w intencji pokoju dla Ukrainy i całego świata. Zapraszamy wszystkich chętnych do kaplicy Sióstr. W poniedziałek o godz. 19:00, od wtorku do soboty o godz. 19:30.

8. PROŚBA I ŻYCZENIA

Rozpoczęliśmy prace związane z budową nowego konfesjonału do naszego kościoła. Dziękuję kolejnym Parafianom, którzy dokonali wpłaty na ten cel; wdzięczne Bóg zapłać. Ofiary prosimy składać w kościele lub na parafialne konto bankowe, z dopiskiem „Konfesjonał”.

Wszystkim, którzy w tym tygodniu będą świętować imieniny, urodziny oraz różne jubileusze, a także wszystkim Paniom życzymy obfitości Bożych darów oraz wsłuchiwania się w słowo Boga, które daje prawdziwe życie.

MODLITWA O POKÓJ

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9). Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, przepełnieni ufnością w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie o ratunek w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina i świat.

Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, wierzymy, że jako nasz Ojciec i Opiekun nie dopuścisz do tragedii. Błagamy Cię, Panie, wejrzyj na przywódców narodów, aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą przynieść ze sobą złe decyzje. Udziel im łaski mądrości, spokoju i unikania grzechu. Przemień serca rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Napełnij ich pragnieniem pokoju i poszanowaniem dla Dekalogu oraz ludzkiego życia. Panie, miej w opiece tych wszystkich, którzy boleśnie odczuli konsekwencje działań na Ukrainie. Wesprzyj rodziny poległych, wlej pocieszenie w serca wdów i sierot, a zmarłych racz przyjąć do Twojego Królestwa. Okaż swą miłość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i prześladowanie. Racz wysłuchać, Panie, swoich wiernych i zachowaj nas od tragedii wojny. Z całego serca polecamy się Twojej opiece.

Boże Ojcze, prosimy o łaskę zrozumienia Twojej Woli, a także gotowość do pracy i ofiary na rzecz pokoju na świecie. Prosimy Cię, aby przywódcy świata wyciągnęli właściwe wnioski z historii i nie dopuścili do powtórzenia tragedii, w której najbardziej cierpią niewinni.

Najlitościwszy Ojcze, przez wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie racz wysłuchać naszych modlitw i obdarzyć świat pokojem. Nie dopuść, Panie, do wojny i rozlewu krwi. Oddajemy się Tobie w opiekę z całą ufnością. Amen.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz