Jezus nauczał w synagodze w rodzinnym Nazarecie. A po przeczytaniu fragmentu z Księgi proroka Izajasza usiadł. W postawie siedzącej nauczyciele żydowscy nauczali swych uczniów. Jezus więc w autorytecie nauczyciela obwieścił, że jest Mesjaszem zapowiadanym przez proroka Izajasza. Przyszedł obwołać „rok łaski od Pana”. Miał na myśli rok jubileuszowy, który Izraelici obchodzili co 50 lat. Był to czas darowania długów i kar. Najbardziej z dobrodziejstw tego roku korzystali zadłużeni i ubodzy. Chrystus przyszedł do ludzi, którzy są w potrzebie, czyli do ubogich, potrzebujących Jego miłosierdzia.

1. ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH

Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień Trędowatych ustanowiony w 1954 roku.

Módlmy się dzisiaj za wszystkich dotkniętych tą chorobą, aby zostali uzdrowieni. Prośmy także za tych, którzy leczą i opiekują się chorymi, aby czynili to zawsze, szanując godność każdego człowieka.

2. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

W środę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Będziemy wspominać dzień, kiedy Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni, aby ofiarować Go Panu. Starzec Symeon nazwał Jezusa „Światłem na oświecenie pogan i ludu Izraela”.

Msze Święte z błogosławieństwem świec w naszej świątyni o godz. 10:30 i o godz. 18:00.

Na środowe liturgie przynosimy świece, zwane gromnicami. Będą one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Będziemy prosić Boga o nowe powołania do życia zakonnego.

Warto wspomnieć o setkach domów pomocy, domów dziecka, przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych, szpitali i hospicjów, w których codziennie służą osoby konsekrowane, które dzięki temu są świadkami Boga pełnego miłości i miłosierdzia.

Ofiary składane na tacę przeznaczone są na wparcie zakonów klauzurowych, zwłaszcza na klasztory i domy zakonne borykające się z trudnościami.

3. W PIERWSZYM TYGODNIU MIESIĄCA

W środę zmiana Tajemnic Żywego Różańca po wieczornym nabożeństwie;

W czwartek modlitwy o uświęcenie kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne;

W piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa ,z okazją do spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 17:30.

W sobotę od godz. 9:00 odwiedziny chorych i seniorów. Prosimy o powiadomienie i przygotowanie naszych podopiecznych. Tym razem z udzieleniem sakramentu chorych, przed Międzynarodowym Dniem Chorych.

Najbliższa niedziela, 6 lutego, będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i tradycyjna adoracja eucharystyczna.

4. KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:

W poniedziałek, 24 stycznia – Święty Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, założyciel wspólnoty salezjańskiej, wybitny wychowawca młodzieży;

W sobotę, 5 lutego – Święta Agata (III w.), dziewica i męczennica, szczególna orędowniczka w pożarach.

5. WIZYTA DUSZPASTERSKA, KOLĘDA

Trwa kolęda w naszej parafii. W tym roku odwiedzamy te rodziny, które zgłaszają pragnienie odbycia wizyty duszpasterskiej.

Zapraszamy do zakrystii po niedzielnych lub odprawianych w tygodniu Mszach Św. lub poprzez kontakt telefoniczny (nr tel. ks. proboszcza: 601 762 825)

Kolędujemy od poniedziałku do piątku, po wieczornym nabożeństwie, od ok. godz. 19.

6. PODZIĘKOWANIA, ŻYCZENIA, MODLITWA

Słowa wdzięczności wypowiadam wobec Rodzin, które przyjęły kapłana z tegoroczną kolędą. Wdzięczne podziękowania składam za wszelkie ofiary składane w naszym kościele lub przez parafialne konto bankowe. Serdeczne Bóg zapłać.

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na drogach codzienności.

Z naszej wspólnoty w ostatnim czasie odeszli do wieczności kolejni parafianie. Niech Dobry Bóg przyjmie ich do chwały swojego królestwa. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

„Nic bardziej nie może ciebie czynić naśladowcą Chrystusa
jak troska o innych.
Jeśli nie troszczysz się o bliźnich to oddalasz się od obrazu Chrystusa”.
(s. Krystiana ZSNM)

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz