Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła – nasza wiara –jest z istoty wiarą eucharystyczną, wzrasta przy stole Eucharystii. Udział w Eucharystii, a zwłaszcza przyjmowanie Ciała Pańskiego, jest przecież realnym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem. Chodzi więc o to, abyśmy pogłębiali naszą świadomość, czym tak naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze chrześcijańskie życie. Dzięki temu z jeszcze większą pobożnością będziemy przeżywali nie tylko niedzielną, ale każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej trwali na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

1. Adwent

 • Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi.
 • Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.
 • Dorosłym Kościół proponuje w tym czasie powstrzymanie się od spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz innych uzależnień. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw.

2. Msze Święte Roratnie

Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele codziennie o godz. 18:00, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa.

3. W pierwszym tygodniu miesiąca

 • W środę, po wieczornym nabożeństwie, zmiana tajemnic Żywego Różańca. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na godz. 18:00, na Mszę Św. roratnią i zmianę tajemnic.
 • W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Zapraszamy na szczególne modlitwy w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
 • W piątek o godz. 17:30 nabożeństwo pierwszopiątkowe z okazją do spowiedzi świętej; o godz. 18:00 wieczorna Eucharystia. Na progu Adwentu zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty. Zapraszamy również do rozpoczęcia lub kontynuowania nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków.
 • W sobotę od godz. 9:00 odwiedziny chorych, seniorów i samotnych. Prosimy o powiadomienie i przygotowanie naszych podopiecznych. Będzie to spotkanie przedświąteczne.

4. Kalendarz liturgiczny

W tygodniu patronują nam:

 • w poniedziałek, 30 listopada – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym.
 • w czwartek, 3 grudnia – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła.
 • w niedzielę, 6 grudnia – św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który w Mirze Licyjskiej był gorliwym i troskliwym pasterzem. Tego dnia wspominamy Świętego Mikołaja Biskupa. Tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego świętego.

5. Dzień modlitwy w intencji bezrobotnych

W piątek, 4 grudnia obchodzimy Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. Przez wstawiennictwo Matki – Opiekunki rodzin i Pani naszych losów – podczas Eucharystii o godz. 18:00 będziemy polecać Bożej Opatrzności wszystkich naszych parafian zmagających się z tym problemem i poszukujących pracy. Zapraszamy do tej wspólnej modlitwy.

6. Zdalne przygotowanie do I Komunii Św. i bierzmowania

 • Dzieci komunijne, które ze względów bezpieczeństwa, choroby, czy kwarantanny zostają w domach i nie przychodzą na niedzielną Mszę Świętą, są zobowiązane wraz z rodziną do uczestnictwa we Mszy Świętej transmitowanej przez media. Ze strony internetowej prosimy pobierać materiały do pracy domowej, do rozmowy i wykonania zadania związanego z Ewangelią na daną niedzielę.
 • Młodzież z klasy VIII i VII, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania – na parafialnej stronie internetowej zamieszczamy informacje i zadania dotyczące pracy domowej.

7. Podziekowania

 • Dziękujemy wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę, w ramach swoich możliwości, składają ofiarę na niedzielną tacę lub dokonują dobrowolnych wpłat przeznaczonych za pośrednictwem konta parafialnego na nasze funkcjonowanie. Udzielone w ten sposób wsparcie – także w obliczu osobistych trudności i niedostatków – jest wyrazem solidarności i wyobraźni miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać.
 • W prezbiterium naszego kościoła są zupełnie nowe siedziska ( 8 krzeseł) i odnowione miejsce przewodniczenia – fotel i dwa taborety. Wszystkie stylowe meble zostały odnowione, pomalowane i wyzłocone. Prosimy o wsparcie tego projektu przez złożenie dobrowolnej ofiary w kościele – na tacę lub w zakrystii albo poprzez ofiarę wpłaconą na konto parafialne.
 • Nr parafialnego rachunku bankowego – Bank Pekao SA 46 1240 1864 1111 0000 2206 1283.
 • Dziękuję za ofiary duchowe i materialne.

8. Caritas na Boże Narodzenie

 • Od dziś polecamy świece caritasowe, kartki świąteczne oraz kalendarz adwentowy; to tradycyjne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 • Są już do nabycia opłatki wigilijne.

9. Remont naszego Kościoła

 • W ostatnim tygodniu, ze względu na poszerzające się spękania ścian i podłóg w naszym kościele, zaprosiliśmy specjalizujących się w tego typu problemach: projektanta i architekta, a także konserwatora zabytków oraz prawnika, w celu ustalenia ich przyczyn, możliwości zapobieżenia ich rozwojowi, a także znalezienia najlepszej drogi dla poprawy tego stanu. Wstępna opinia fachowców wskazuje na pilną konieczność przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz i badań, które pozwolą na ustalenie najlepszej drogi dla poprawy stanu naszego kościoła. Widoczne na ścianach w kościele oznaczenia wskazują miejsca, w których zostaną umiejscowione specjalistyczne urządzenia, mierniki rozwarcia pęknięć, badające skale problemu spękań. Dane te są niezbędne biegłym inżynierom, dla sporządzenia tych dokumentów.
 • Już na ten moment jednak, oględziny, spowodowały wydanie zalecenia natychmiastowego wyłączenia z użytkowania empory kościoła od strony północnej, bowiem przebywanie w tym miejscu może zagrażać bezpieczeństwu. Co ważne uzyskałem zapewnienie, iż w pozostałym zakresie przebywanie w kościele, na ten moment, nie wiąże się z żadnym ryzykiem i jest bezpieczne.
 • Parafia rozpoczęła już działania zmierzające do pozyskania środków finansowych, z przeznaczeniem na poprawę stanu kościoła, a także (w następnym etapie) dokonania jego kompleksowej renowacji. System dotacji tego rodzaju, niezależnie od ich źródeł, jest jednak tak skonstruowany, iż w każdym przypadku wymaga posiadania wkładu własnego (w różnym wymiarze procentowym). Parafia wnioskując o dane środki, musi wykazać się posiadaniem również własnych środków finansowych.
 • W związku z tą sytuacją, jestem zmuszony zwrócić się do parafian o udzielenie wsparcia. Parafia utworzy odrębne konto bankowe, które nazwiemy „Remont naszego Kościoła”, na którym będą zbierane środki z przeznaczeniem jedynie dla działań związanych z opisywanym problemem. Do rachunku bankowego umocowani będą przedstawiciele parafian, tak aby uwiarygodnić gromadzenie i wydatkowanie środków. Ze swojej strony, cyklicznie, będę zdawał sprawozdanie z aktualnego stanu konta, czyli sum wpływających kwot, a także będę informował o ponoszonych wydatkach.
 • Liczę, że w tym trudnym dla naszej Parafii czasie, w poczuciu odpowiedzialności za nasz Kościół, wykażecie się Państwo zrozumieniem i wesprzecie (w miarę swoich możliwości) to dzieło. Już teraz jestem wdzięczny, wielu osobom, które udzieliły mi fachowego wsparcia merytorycznego. Wierzę, że wspólnymi siłami, z Bożą pomocą, uda nam się razem doprowadzić do sytuacji, w której nasz kościół zostanie gruntownie odrestaurowany. Miejmy świadomość, że nasze dobrowolne wpłaty na to konto będą uwiarygodniały nas w pozyskiwaniu środków finansowych.

10. Tydzień bezpłatnych badań słuchu

 • Ogłoszenie dla osób z problemami niedosłuchu w Szczecinie przy Al. Wyzwolenia 107/2 w siedzibie Oddziału ACS Słuchmed, w dniach 30.11 do 06.12, zorganizowano akcję, której celem jest pomaganie wszystkim osobom z problemami słyszenia.
 • Akcja jest całkowicie bezpłatna, dotyczy badania słuchu oraz konsultacji specjalisty protetyka słuchu. Gabinety posiadają status bezpiecznego gabinetu, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa. Każdy pacjent umawiany jest na konkretną godzinę, a po wizycie gabinet jest dezynfekowany.
 • Telefon kontaktowy: 733 008 947.

Udanego tygodnia i cudownego Adwentu!

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

Informacja Kurii Metropolitalnej

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Fundacja Donum Vitae, współpracująca z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, informuje o możliwości przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie on-line. Kurs rozpocznie się 22 stycznia 2021r. Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie: http://poradnia.donumvitae.pl/zgloszenia-na-kurs/ Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo jego ukończenia. Obowiązuje opłata za kurs. Kontakt: 882 024 488 lub e-mail: rejestracja@donumvitae.pl