Trwa czas wakacji i urlopów. Bywa, że nie dostrzegamy tych, którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje, czy urlopy. Pamiętajmy, między innymi, o pracy rolników podczas żniw, szanujmy ich trud.
Wybierających się na letni wypoczynek zachęcamy do wcześniejszego poszukania kościoła, w którym możemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. W tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.kiedymsza.pl

 1.  KALENDARZ LITURGICZNY
W tym tygodniu patronują nam:
w środę, 29 lipca – św. Marta. Marta była siostrą Marii i Łazarza; w Betanii gościnnie przyjmowała Chrystusa i chętnie Mu usługiwała, a swoimi modlitwami wyjednała wskrzeszenie z martwych swojego brata.
w piątek, 31 lipca – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański. Prowadził swobodne życie rycerskie na dworze królewskim; kiedy się nawrócił, skończył studia teologiczne w Paryżu; tu zebrał pierwszych towarzyszy, z którymi później założył w Rzymie Towarzystwo Jezusowe. Działalność tego zakonu przyczyniła się do odnowy Kościoła.
w sobotę, 1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.

2.  MIESIĄC ABSTYNENCJI
W sobotę rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. To czas modlitwy i wsparcia abstynencją wszystkich uzależnionych także od narkotyków, hazardu i pornografii. Zapraszamy do podjęcia wyrzeczenia.

3.  ODPUST PORCJUNKULI
W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

4.  WSPARCIE DLA POLSKICH MISJONARZY
Dzisiaj czwarta niedziela miesiąca. Tym razem ofiary złożone na tacę będą wspierać polskich misjonarzy, którzy na krańcach świata niosą Chrystusa. Prosimy o wsparcie tego szlachetnego dzieła.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

5.  KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska dołączyła do modlitwy „Jasnogórskie Kołatanie”, która przebiega w duchowej jedności z Jasną Górą i przez przyczynę Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski, w intencji owocnego dokonania się Beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz o liczne, błogosławione, trwałe owoce tej Beatyfikacji w Kościele i Narodzie Polskim:
26.07 – 02.08 Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski w Szczecinie
02.08 – 09.08 Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku
09.08 – 16.08 Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie
16.08 – 23.08 Kościół Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie
23.08 – 25.08 Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski w Szczecinie.

Rozpoczęła się rekrutacja na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku akademickim 2020/2021 zapraszamy na tradycyjne kierunki:
Teologia (jednolite studia magisterskie), specjalność nauczycielska – specjalność skierowana do osób, które chcą pracować jako katecheci i nauczyciele religii w szkołach,
Familiologia (studia pierwszego stopnia), specjalności: asystent rodziny i profilaktyka społeczna,
Familiologia (studia drugiego stopnia), specjalności: poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacja,
W roku akademickim 2020/2021 pojawiają się również w naszej ofercie nowości. W ramach kierunku teologia pojawia się nowa specjalność:
specjalność skierowana dla osób, które chciałby poznać teologię i jednocześnie zdobyć wiedzę i umiejętności do liderowania oraz prowadzenia grup, wspólnot i stowarzyszeń w Kościele,
Studia podyplomowe Kierownictwo duchowe (2 semestry) – skierowane do osób, które zajmują się lub są zainteresowane duchowością oraz prowadzeniem osób w procesie rozwoju duchowego,
Studia podyplomowe Ochrona małoletnich w Kościele katolickim (2 semestry) – studia pozwalające na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji pomocnych w pracy z młodzieżą oraz w różnych formach działania na rzecz ochrony osób małoletnich w Kościele i społeczeństwie.
Szczegółowe informacje na stronie facebookowej Wydziału Teologicznego oraz stronie internetowej www.teo.usz.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że Piesza Pielgrzymka ze Szczecina do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną będzie miała wymiar symboliczny poprzez udział przedstawicieli poszczególnych służb pielgrzymkowych. Zachęcamy do duchowego oraz wirtualnego pielgrzymowania poprzez facebooka pielgrzymki, gdzie będą prowadzone na żywo relacje z trasy w dniach od 23 do 25 sierpnia br. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki znajdują się na stronie www.mysliborska.com.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/mysliborska/.

Jesienią ubiegłego roku powstała 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, która dała się już poznać z niesienia pomocy potrzebującym, organizacjom pozarządowym i gminom w walce z pandemią. Zachęcamy wszystkich do wstępowania w szeregi tej formacji. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej nie koliduje z nauką czy pracą zawodową. Chętnych zapraszamy do najbliższej miejscu zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień.