Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym.

1. NIEDZIELA BIBLIJNA

W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna XII Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza.

2. NIEDZIELA MODLITW ZA KIEROWCÓW

W ostatnią niedzielę kwietnia z inicjatywy MIVA Polska tradycyjnie obchodzona jest także Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców. Obserwując codzienność, dostrzegamy, jak pilna jest potrzeba modlitwy o bezpieczne poruszanie się po drogach i wzajemny szacunek między kierowcami i pieszymi. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencjach kierowców.

3. MARYJNY MAJ

1 maja, we wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, będziemy prosić o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym.
Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa majowe, które odprawiać będziemy:
w tygodniu – po Mszy Św. wieczornej,
w niedziele – po pierwszej Mszy Św. porannej.
To także Pierwszy Piątek Miesiąca – o godz. 17:30 nabożeństwo pierwszopiątkowe z okazją do Spowiedzi Św. Zapraszamy.

4. UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku Uroczystość Maryjna przypada w niedzielę okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msza Św. w sobotę o godz. 18:00. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

5. DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ

♦ W sobotę przypada również doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.
♦ To także Pierwsza Sobota Miesiąca, dzień odwiedzin chorych i seniorów. Ze względu na stan epidemii, by nie narażać nikogo, w tym miesiącu nie odbędą się odwiedziny naszych chorych i seniorów. Jednakże, gdyby zaistniała konieczność, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny, jestem do dyspozycji.

6. NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Od najbliższej soboty, tj. od 2 maja, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, przez kolejnych 5 pierwszych sobót miesiąca, o godz. 17:15 odprawiać będziemy nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować Maryja obiecała zbawienie, przez co przyczyniamy się do ocalenia wielu ludzi od potępienia i zapowiadanych przez Maryję katastrof cywilizacyjnych.

7. KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:
w środę, 29 kwietnia – św. Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła; tak dalece wyróżniała się czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem o Jego krzyżu, że nadano jej tytuł doktora Kościoła, a w 1999 r. Święty Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy. To także dzień pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej.
w piątek, 1 maja – św. Józefa, który jest wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do życia. Pracę zawodową łączył z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego opiece.
w sobotę, 2 maja – św. Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła.

8. PARAFIALNE USTALENIA NA CZAS EPIDEMII

Msze Św. w niedziele i w tygodniu odprawiamy o stałych porach; w czasie każdego nabożeństwa, w przeliczeniu na powierzchnię naszego kościoła, mogą przebywać 24 osoby; Serdecznie zapraszamy;
♦ Osoby uczestniczące w liturgii, w tym służba liturgiczna, powinny mieć zakryte usta i nos przy pomocy części odzieży lub maseczki;
Intencje mszalne odprawiamy według przyjętych terminów, kolejne przyjmujemy w zakrystii lub telefonicznie;
Sprawy związane z urzędowaniem w Biurze Parafialnym uzgadniamy telefoniczne (nr tel. 601 76 28 25);
♦ W trosce o zdrowie i życie, oraz przepisy prawa, nadal odwołane są spotkania przed Pierwszą Komunią i bierzmowaniem. Nowe terminy zostaną podane z chwilą przywrócenia normalnego funkcjonowania szkół i parafii;
Spowiedź Św. odbywa się w zakrystii, przed lub po nabożeństwach;
♦ W zakrystii jest woda święcona, którą możemy zabrać do naszych domów; polecamy przychodzić z flakonami wody, które poświęcimy.

9. PODZIĘKOWANIA

♦ Zaistniała sytuacja sprawiła, że parafia została niemal w całości pozbawiona środków na utrzymanie. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę parafialną, w ramach swoich możliwości, dokonują dobrowolnych wpłat przeznaczonych na tacę za pośrednictwem konta parafialnego, na nasze funkcjonowanie. Serdeczne Bóg zapłać.
♦ Z radością ponawiamy informację, iż w naszym kościele jest nowe tabernakulum. Nie jest to dzieło dokończone, w drugim etapie zostaną dołączone wyzłocone „skrzydła” przy drzwiczkach tabernakulum, które po założeniu stałego podświetlenia nadadzą całości szczególny wygląd. Dotychczasowe dokonania możemy zobaczyć na stronie internetowej w zakładce WYDARZENIA i GALERIA. Firma, która podjęła się wykonania całości zlecenia będzie oczekiwać na spłatę naszego zadłużenia. Dziękujemy za wszelkie ofiary dotychczas złożone na ten cel i prosimy, w ramach swoich możliwości, o kolejne wpłaty, by nasze dzieło uwieńczyć do czasu odpustu parafialnego, w czerwcu br., kiedy to zamierzamy dokonać uroczystego poświęcenia tabernakulum. Wpłaty przyjmujemy w zakrystii lub poprzez parafialne konto internetowe (Bank Pekao S.A., nr rachunku 46 1240 1864 1111 0000 2206 1283).