Dziś się narodził, Chrystus Pan, Zbawiciel” – te słowa wyśpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym, wspominając, że dla nas i naszego zbawienia Bóg stał się człowiekiem. To jedna z najważniejszych prawd naszej chrześcijańskiej wiary. Niech czas świętowania tajemnicy obecności Boga wśród nas będzie przepełniony radością, życzliwością oraz dobrocią. Niech wszystkim Parafianom i Gościom Bóg hojnie udziela swoich darów, umacnia swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.

1. UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

Dziś Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane jeszcze o godz. 8:30, 10:30 i o godz. 12:00.

Przypominamy o obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej.

Wierni, którzy przyjęli Komunię Św. w czasie Pasterki mogą ponownie przyjąć Eucharystię podczas Mszy Świętej w ciągu dnia.

Dziś w południe można uzyskać odpust zupełny za pobożne przyjęcie przez radio lub telewizję błogosławieństwa papieskiego Urbi et Orbi udzielanego Miastu i Światu.

Dzisiejszą uroczystością rozpoczynamy okres Narodzenia Pańskiego, który potrwa do 9 stycznia – do święta Chrztu Pańskiego.

2. DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

W jutrzejszą niedzielę, 26 grudnia, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i jednocześnie święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego.– o godz. 8:30, 10:30 i 12:00.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do świątyni na modlitwę w intencji naszych rodzin, aby były one środowiskiem wzrastania w wierze, nadziei oraz miłości do Boga i ludzi.

Ofiary zebrane na tacę będą przeznaczone dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. We wszystkich kościołach naszej Ojczyzny wspierać będziemy funkcjonowanie tych dzieł dydaktycznych.

3. KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:

W poniedziałek, 27 grudnia – Święty Jan Apostoł, brat Świętego Jakuba Większego, umiłowany uczeń Jezusa, autor Ewangelii, Księgi Apokalipsy oraz trzech listów;

We wtorek, 28 grudnia – Święci Młodziankowie, dzieci zamordowane z rozkazu Heroda po narodzinach Zbawiciela.

4. KONIEC ROKU 2021

W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18:00.

Będziemy błagać Pana Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się Nowy Rok.

Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, udzielił wiernym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i wszystkim przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku zachowania dnia pokuty w piątek, 31 grudnia 2021 roku. Dyspensa obowiązuje po Godzinie Miłosierdzia tzn. od godz. 16:00. Jednocześnie Ksiądz Arcybiskup prosi, aby wszyscy korzystający z tej dyspensy ofiarowali w tym dniu dowolnie wybraną przez siebie modlitwę w intencji o ewangeliczny pokój w Polsce i w świecie.

5. NOWY ROK PAŃSKI 2022

W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022.

Za publiczny śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny.

Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego.

Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane).

Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca. Odwiedziny naszych chorych i seniorów odbędą się w sobotę, 8 stycznia. Prosimy o powiadomienie naszych podopiecznych.

6. WIZYTA DUSZPASTERSKA, KOLĘDA

Zadajemy sobie pytanie: co z noworoczną kolędą? Podobnie jak w poprzednim roku chciałbym odwiedzić Parafian z noworoczną kolędą, jednak sytuacja epidemiczna jest tak dynamiczna, że trudno przewidzieć jak będzie w styczniu 2020 roku. Dlatego oczekujmy na rozwój sytuacji; wówczas podejmiemy odpowiednią decyzję.

7. PODZIĘKOWANIA

Słowa wdzięczności kierujemy wobec wszystkich, którzy wsparli w tym roku dzieła Caritas przez zakupienie Wigilijnych Dzieł Pomocy Dzieciom, dziękujemy za ofiary składane przy nabywaniu opłatków wigilijnych. Grupie Korona Maryi serdeczne dziękuję za tworzenie dekoracji bożonarodzeniowych, świątecznym wystrojem naszej świątyni i uroczystą oprawą świąt, zwłaszcza Pani Zakrystiance, Panu Organiście, scholi Domina Nostra i chórkowi dziecięcemu; dziękuję służbie liturgicznej ołtarza. Dziękuję za różnorodną pomoc świadczoną w funkcjonowaniu naszej parafii, także wobec osoby księdza proboszcza. Serdeczne Bóg zapłać.

Za dobroć, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele parafialne, wyrażamy podziękowania, serdeczne Bóg zapłać.

8. PRASA KATOLICKA

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest do nabycia świąteczno-noworoczna Niedziela i Gość Niedzielny.

Wielką odwagą wykaże się miasto,
które wyda plakat świąteczny z narodzonym Jezusem.
Wielką odwagą wykażą się ludzie,
w których Nauczyciel narodzi się, bez względu na plakaty.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz