Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i zatroszczyli się o Niego. Dlatego przychodzi na świat jako Dziecię.

Wszystkim drogim parafianom, dobrodziejom, gościom życzymy, żeby miłość, radość i pokój, które przynosi Boża Dziecina, gościły w waszym życiu każdego dnia i były nadzieją na lepsze jutro. Prawdziwie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

1. Uroczystość Bożego Narodzenia

 • W piątek, 25 grudnia – uroczystość Narodzenia Pańskiego. W pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia Eucharystie odprawimy jak w każdą niedzielę, zapraszamy na godz. 8:30, 10:30, 12:00.
 • Przypominamy o obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej.
 • Wierni, którzy przyjęli Komunię Św. w czasie Pasterki mogą ponownie przyjąć Eucharystię podczas Mszy Św. w ciągu dnia.
 • W południe można uzyskać odpust zupełny za pobożne przyjęcie przez radio lub telewizję błogosławieństwa papieskiego Urbi et Orbi udzielanego Miastu i Światu.

2. Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

 • W sobotę, 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana. Zapraszamy na Msze Św., które odprawimy jak w każdą niedzielę – o godz. 8:30, 10:30 i 12:00.
 • Jutrzejsze ofiary zebrane na tacę będą przeznaczone dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. We wszystkich kościołach naszej Ojczyzny wspierać będziemy funkcjonowanie tych dzieł dydaktycznych.

3. Niedziela Świętej Rodziny

 • W najbliższą niedzielę, 27 grudnia – święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tego dnia otoczmy modlitwą wszystkie rodziny parafii. Prośmy Boga o łaski dla nich na każdy dzień. Szczególnie módlmy się za te, które przeżywają trudny czas.
 • Zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń ślubnych i przyjęcia wraz z dziećmi indywidualnego błogosławieństwa na zakończenie każdej Mszy Świętej.

4. Podziękowania

Słowa wdzięczności kierujemy wobec wszystkich, którzy wsparli dzieła Caritas przez zakupienie Wigilijnych Dzieł Pomocy Dzieciom, za ofiary składane przy nabywaniu opłatków wigilijnych. Grupie Korona Maryi serdeczne podziękowania za tworzenie dekoracji bożonarodzeniowych, za świąteczny wystrój naszej świątyni i uroczystą oprawą świąt podziękowania Pani Zakrystiance, Panu Organiście i liturgicznej służbie ołtarza. Siostrom zakonnym dziękujemy za żywą obecność i życzliwość. Pięknie dziękuję za różnorodną pomoc świadczoną w funkcjonowaniu naszej parafii, także wobec osoby księdza proboszcza. Serdeczne Bóg zapłać.

5. Koniec Roku 2020

Zbliża się koniec roku. W czwartek, 31 grudnia zapraszamy na godz. 18:00, na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.

6. Wizyta duszpasterska, kolęda

 • Wszyscy zadajemy sobie pytanie: co z noworoczną kolędą? Ze względu na pandemię kolęda nie może odbyć się w tradycyjny sposób. Chciałbym jednak zaproponować naszym Parafianom nieco inny sposób pobłogosławienia mieszkania i odmówienia wspólnej modlitwy z prośbą o błogosławieństwo na Nowy Rok.
 • Ponawiam propozycję – tradycyjnie, po Uroczystości Trzech Króli, wyruszyłbym na ulice naszej parafii z taką oto propozycją: dzwonek ministranta obwieszczałby obecność kapłana przed Państwa drzwiami. Ze względów troski o zdrowie nie wchodzilibyśmy do mieszkania lecz z miejsca otwartych drzwi pobłogosławiłbym Państwa domostwo ze wspólnie odmówioną modlitwą. W tym roku nie odbyłaby się rozmowa duszpasterska, która dotychczas miała miejsce.

7. Podziekowania

 • Dziękujemy wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę, w ramach swoich możliwości, składają ofiarę na niedzielną tacę lub dokonują dobrowolnych wpłat przeznaczonych za pośrednictwem konta parafialnego na nasze funkcjonowanie. Udzielone w ten sposób wsparcie – także w obliczu osobistych trudności i niedostatków – jest wyrazem solidarności i wyobraźni miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać.
 • W prezbiterium naszego kościoła są zupełnie nowe siedziska (krzesła) i odnowione miejsce przewodniczenia – fotel i dwa taborety. Stylowe meble zostały odnowione i wyzłocone. Prosimy o wsparcie tego projektu przez złożenie dobrowolnej ofiary w kościele (na tacę lub w zakrystii) albo poprzez ofiarę wpłaconą na konto parafialne. Nr parafialnego rachunku bankowego: Bank Pekao SA 46 1240 1864 1111 0000 2206 1283.
 • Dziękuję za ofiary duchowe i materialne.

8. Remont naszego kościoła

Ponawiamy ważne ogłoszenie dotyczące naszego kościoła parafialnego:

 • Ze względu na poszerzające się pęknięcia w kościele zaprosiliśmy specjalizujących się w tego typu problemach: projektanta i architekta, a także konserwatora zabytków oraz prawnika, w celu ustalenia ich przyczyn, możliwości zapobieżenia ich rozwojowi, a także znalezienia najlepszej drogi dla poprawy tego stanu. Ocena wskazuje na pilną konieczność przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz i badań.
 • Wstępne oględziny, spowodowały wydanie zalecenia wyłączenia z użytkowania empory kościoła od strony północnej, bowiem przebywanie w tym miejscu może zagrażać bezpieczeństwu. Co ważne uzyskałem zapewnienie, iż przebywanie w kościele, na ten moment, nie wiąże się z ryzykiem i jest bezpieczne.
 • Widoczne na ścianach w kościele oznaczenia wskazują miejsca, w których zostały umiejscowione specjalistyczne urządzenia, mierniki rozwarcia pęknięć, badające skale problemu. Dane te są niezbędne biegłym inżynierom, dla sporządzenia tych dokumentów
 • Jako Parafia rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel. System dotacji tego rodzaju jest jednak tak skonstruowany, iż w każdym przypadku wymaga posiadania wkładu własnego. Parafia wnioskując o dane środki, musi wykazać się posiadaniem również własnych środków finansowych.
 • W związku z tą sytuacją zwracam się do parafian o udzielenie wsparcia. Parafia utworzy odrębne konto bankowe , które nazwiemy „Remont naszego Kościoła”, na którym będą zbierane środki z przeznaczeniem jedynie dla tych działań. Do rachunku bankowego umocowani będą przedstawiciele parafian, tak aby uwiarygodnić gromadzenie i wydatkowanie środków. Ze swojej strony będę informował o aktualnym stanie konta i ponoszonych wydatkach.
 • Jestem wdzięczny wielu osobom, które udzieliły mi fachowego wsparcia merytorycznego. Wierzę, że wspólnymi siłami, z Bożą pomocą, uda nam się razem doprowadzić do sytuacji, w której nasz kościół zostanie gruntownie odrestaurowany.

Niech serce każdego z nas staje się Betlejem tu i teraz.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

Komunikaty i informacje Kurii Metropolitalnej

Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu: „Badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa”. Wszystkim, którzy odpowiedzą na ten Apel serdecznie dziękujemy.

Papież Franciszek wydał List Apostolski „Patris corde” o św. Józefie, który został opublikowany 8 grudnia br. z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, ustanawiający w Kościele Rok Św. Józefa, który potrwa od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r. List jest dostępny na stronie: https://ekai.pl/dokumenty/list-apostolski-patris-corde-ojca-swietego-franciszka-z-okazji-150-rocznicy-ogloszenia-swietego-jozefa-patronem-kosciola-powszechnego/ Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej. W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Fundacja Donum Vitae, współpracująca z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, informuje o możliwości przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie on-line. Kurs rozpocznie się 22 stycznia 2021r. Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie: http://poradnia.donumvitae.pl/zgloszenia-na-kurs/ Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo jego ukończenia. Obowiązuje opłata za kurs. Kontakt: 882 024 488 lub e-mail: rejestracja@donumvitae.pl

Koncert Noworoczny, który odbywał się w Katedrze tradycyjnie 1 stycznia, w tym roku nie odbędzie się.

Wydarzenie „Betlejem w Polsce”, które odbywało się w Szczecinie, w tym roku zostało zaplanowane poprzez stronę: www.betlejemwpolsce.pl. Na tej stronie można się zapisać i wykupić udział w tegorocznym koncercie pt. „Pomoc z nieba” oraz w poprzednich koncertach „Głośna noc” i „Pokój wam”, a także nabyć trzy podwójne albumy, pochodzące z tych widowisk. Przygotowana została także bezpłatna płyta do pobrania cyfrowego, w nagraniu której wzięło udział ponad 120.000 chórzystów, 28 solistów i 6 zespołów. Organizatorzy zamierzają dochód z wydarzeń i płyt przeznaczyć na pomoc potrzebującym. 

Fundacja „Orszak Trzech Króli” w tym roku proponuje zmienioną formułę świętowania Epifanii, a jednocześnie otwiera się na możliwość, aby w danej miejscowości był realizowany więcej niż jeden Orszak. Fundacja „Orszak Trzech Króli” proponuje zorganizowanie w tym roku następujących wydarzeń: Mini Orszak. Mini Orszak to wspólne kolędowanie połączone z występem jasełkowym czy koncertowym, w którym występuje element pokłonu przed Świętą Rodziną czy wędrowania do szopki. Może się odbywać w parafiach, domach kultury, szkołach, na ulicy itp. w taki sposób, który szanuje prawo i zapewnia bezpieczeństwo sanitarne osób uczestniczących, czyli w małych grupach z odpowiednim odstępem, i innymi zabezpieczeniami. Mini Orszaki otrzymają od Fundacji korony, śpiewniki, nalepki, gazetki itp. Mini Orszaków może być więcej niż jeden w danej miejscowości. Organizatorom zależy na tym, aby nie tworzyć jednego dużego wydarzenia, lecz wiele małych. Termin: 6 stycznia 2021 r. Spacer Orszakowy to rodzinna gra polegająca na przejściu trasy dotychczasowego Orszaku ulicami miejscowości w celu przeżycia wydarzenia w inny sposób. Tras Orszaku może być więcej, jeśli organizator sobie życzy. Fundacja przygotuje dziewięć różnych wzorów plansz/plakatów, które mogą zastąpić dotychczasowe mansjony (organizator może wybrać sobie najważniejsze z nich): „Orszak Trzech Króli” (wyjaśnienie idei); „Edykt Cezara”; „Olśnienie”, „Gospoda”; „Dwór Heroda”; „Walka dobra ze złem”; „Brama Anielska”; „Pasterze”; „Szopka”. Plansze będą posiadały przygotowane miejsca na zdjęcia ze scen z poprzednich lat Orszakowych (można użyć lokalne zdjęcia lub zaproponowane z Fundacji). Prócz zdjęć na planszach będą opisy dotyczące scen oraz zadania dla spacerujących. Termin: 6 stycznia 2021 r., ale także weekend poprzedzający Epifanię. Orszak Kolęd – Święty wieczór. Orszak Kolęd – Święty Wieczór to spotkanie kolędowe, które odbywa się w wieczór poprzedzający Święto Objawienia Pańskiego. Święte Wieczory to stara polska tradycja polegająca na gromadzeniu się i wspólnym śpiewaniu kolęd w okresie od Bożego Narodzenia do Święta Epifanii. Fundacja „Orszak Trzech Króli” promuje śpiewanie kolęd w gronie rodzinnym i wraz ze znajomymi. O ile sytuacja nam pozwoli Organizatorzy chcą, aby odbyło się wiele takich wieczorów w różnych parafiach, domach kultury, szkołach itp. W tym samym czasie tysiące osób w Polsce może śpiewać ku czci Dzieciątka nasze tradycyjne kolędy. Termin: 5 stycznia 2021 r., w godzinach od 17:00 do 20:00. Orszakowy Challenge Kolędowy. Orszakowy Challenge Kolędowy jest inicjatywą, która łączy ludzi w tradycji śpiewania kolęd. Możemy, używając mediów społecznościowych, połączyć całą Polskę łańcuszkiem pięknych kolęd. Zachęcamy wszystkich, aby nagrali filmik z rodzinnego śpiewania jednej z wybranych kolęd lub pastorałek i nominowali kolejne osoby do wyzwania. W nagraniu powinny wystąpić minimum dwie osoby, ale zachęcamy, aby występowały całe rodziny, parafie, szkoły i inne dowolne grupy. Film może zostać nagrany poprzez komunikację internetową (np. Zoom, Skype), gdzie na różnych ekranach osoby wspólnie zaśpiewają. Sposób wykonania jest dowolny i liczymy na kreatywność uczestników Challenge’u (inscenizacja, rekwizyty, stroje itp.). Film musi jednak nawiązywać do tradycji i obrzędów chrześcijańskich, idei miłości, pokoju i dobra. Scenariusze spotkań, zadania szczegółowe i wszystkie informacje organizacyjne na temat tych propozycji są na stronie www.orszak.org.

W związku z trwającą pandemią rekolekcje dla młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r. nie mogą odbyć się w formie tradycyjnej, czyli wyjazdowej. W tym roku przeprowadzone zostaną wyjątkowo w formie katechez i pracy w grupach on-line na platformie Google Meet. Prosimy Księży o poinformowanie młodzieży w swojej parafii o możliwości uczestnictwa w rekolekcjach on-line w czasie ferii zimowych (dotyczy młodzieży od 14. roku życia).  Spotkania rekolekcyjne będą odbywać się on-line w dwóch terminach: 7-9 stycznia oraz 11-13 stycznia 2021 r. w godz. 11:30 – 13:00 i będą obejmować katechezę, pracę w grupach, warsztaty on-line. Uproszczone elektroniczne zapisy uczestników na Portalu Młodych Ichtis: www.zapisy.ichtis.info rozpoczęły się 10 grudnia br. i będą trwały do 6 stycznia br. W rejestracji wystarczy podać swoje imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, nr telefonu (na który zostanie przesłany sms przypominający o rekolekcjach) oraz wskazać swoją parafię. Na podanego w zapisach maila zostanie wysłany link do spotkania. Uczestnictwo w rekolekcjach jest całkowicie darmowe. 

Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. W tym roku nie odbędzie się również planowane w Turynie Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. W dniach 27 grudnia 2020 – 1 stycznia 2021 bracia z Taizé zapraszają młodzież w wieku 18-30 lat do uczestnictwa w spotkaniach, modlitwie i warsztatach w formie zdalnej. Szczegóły na stronie: https://www.taize.fr/pl_article29430.html 

Msza Święta w intencji obcokrajowców jest planowana tradycyjnie w Katedrze, 6 stycznia 2021 r. o godz. 12.00.

Obchody Tygodnia Ekumenicznego będą skoncentrowane na wspólnej modlitwie w czasie Nieszporów w Katedrze, 25 stycznia 2021 r. Będą one poprzedzone modlitwą w intencji jedności chrześcijan w kościołach w wymiarze prywatnym.