1. Jesteśmy w strefie czerwonej, nowe zasady bezpieczeństwa

 • Od soboty, 24 października w uroczystościach religijnych, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, może uczestniczyć nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni. Po przeliczeniu w naszym kościele parafialnym jednorazowo mogą przebywać 52 osoby.
 • Nadal obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, z wyjątkiem sprawujących w danym momencie funkcje liturgiczne.
 • Z punktu widzenia medycznego udzielanie Komunii Świętej bezpośrednio do ust i w postawie klęczącej jest formą zdecydowanie bezpieczniejszą i właściwszą niż przyjmowanie Komunii Świętej do ręki i na stojąco
 • Powracamy do odbywania spowiedzi w zakrystii; zapraszamy przed lub po nabożeństwach.
 • Sprawy związane z urzędowaniem w Biurze Parafialnym proszę uzgadniać telefoniczne – nr tel. 601 76 28 25.

2. Rocznica Poświęcenia Kościoła

 • Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień poświęcenia. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.
 • Nasz kościół parafialny został poświęcony w dniu 23 czerwca 1946 roku. Patronką naszego kościoła jest Matka Boża w tytule Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, odpust parafialny odchodzimy rok rocznie w sobotę po oktawie Bożego Ciała.
 • Dziękujemy za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas. Z dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza., Jezusa Chrystusa.
 • Dzisiaj czwarta niedziela miesiąca. Ofiary złożone na tacę w tym miesiącu wspierają nabycie trybularza. Ofiarodawcom niedzielnym i Parafianom, którzy wpłacają ofiary na parafialne konto bankowe dziękujemy za wsparcie.
 • Składam serdeczne podziękowania wszystkim wspierającym zamierzenia i wszelkie realizacje w naszym kościele. Serdeczne Bóg zapłać!

3. Modlitwa różańcowa

Przed nami ostatni tydzień modlitwy różańcowej. Zapraszamy parafian, zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszamy na tę modlitwę.

 • Różaniec dla dorosłych – w tygodniu – po wieczornej Mszy Św., dzisiaj – po pierwszej, porannej Mszy Św.
 • Różaniec dla dzieci – w środę i czwartek o godz. 16:45.

4. Uroczystość Wszystkich Świętych

W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności.

 • Msze Św. odprawimy o godz. 8:30 i 10:30 Nie będzie Mszy Św. o godz. 12:00, bowiem w tym czasie udajemy się na cmentarze.
 • W tym dniu, ze względu na niedzielę i uroczystość mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.
 • W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga.

5. Dzień Zaduszny

W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. To dzień modlitwy za wszystkich wiernych, którzy oczekują jeszcze w czyśćcu na pełne zjednoczenie z Panem Bogiem.

 • Msze Św. odprawimy: o godz. 10:30 i o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy.
 • Przez cały miesiąc listopad (w tym roku ten czas jest powiększony, bowiem dotychczas okres ten wyznaczały dni od 1 do 8 listopada) za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który dedykujemy duszom w czyśćcu cierpiącym, pod zwykłymi warunkami, tzn. być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga.

6. Kalendarz liturgiczny

W tym tygodniu patronują nam:

 • W środę, 28 października – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz; należeli do ścisłego grona uczniów Pana Jezusa; tradycja Kościoła przekazuje, że obaj dotarli do Mezopotamii, a następnie do Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

7. Wypominki

 • Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc ze świątyni, prosimy o zabranie karty wypominkowej.
 • Prosimy o wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych.Wypisane prosimy składać do skarbony przy prezbiterium.
 • Modlitwa wypominkowa w listopadzie – w dni powszednie, o godz. 18:00; będziemy modlić się za zmarłych, których polecać będziemy w tegorocznych modlitwach.

8. Wyniki niedzielnych praktyk religijnych

Przed tygodniem odbyło się liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnych nabożeństwach. W naszej parafii frekwencja przedstawia się następująco: na 3.653 osoby zameldowane na terenie naszej parafii we Mszach Św. uczestniczyło 3,2 % parafian, do Komunii Św. przystąpiło 32,4 % z będących w kościele.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

Komunikaty i informacje Kurii Metropolitalnej

Zapraszamy na Mszę Świętą w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych w sobotę, 31 października, do Katedry na godz. 20.00, która będzie stanowić zakończenie tradycyjnej procesji z relikwiami świętych i błogosławionych. Procesja wyruszy o godz. 19.00 z Jasnych Błoni, od figury św. Jana Pawła II.

W Uroczystość Wszystkich Świętych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zostaną odprawione Msze Święte według następującego porządku: w Kaplicy Głównej przy ul. Ku Słońcu o godz. 9.00, 12.00 i 15.00; a na Cmentarzu Nowym przy ul. Bronowickiej o godz. 15.00.

Mszy Świętej o godz. 12.00 będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga, a homilię wygłosi Ksiądz Biskup Henryk Wejman. Po zakończeniu Mszy Świętej z Kaplicy Głównej wyruszy procesja modlitewna za zmarłych.

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada br., o godz. 15.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity. Po Mszy Świętej odbędzie się modlitwa przy grobowcu kapłańskim. W tym dniu w Bazylice Archikatedralnej Mszę Świętą o godz. 12.00 odprawi Ksiądz Arcybiskup Metropolita, a o godz. 18.00 Ksiądz Biskup Henryk Wejman.

W związku z sytuacją epidemiczną alumni Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie nie będą w tym roku zbierać wypominek za zmarłych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Prosimy o składanie wypominek w swoich kościołach parafialnych. Taka możliwość istnieje również w Kościele Seminaryjnym przy ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie, w przedsionku kościoła w każdą niedzielę w czasie Mszy Świętych o godz. 8.30, 11.30 i 18.00. Alumni będą modlić się za powierzonych zmarłych codziennie przez cały listopad.

Przychylając się do apelu skierowanego do mieszkańców przez Pana Prezydenta Miasta Szczecin, uwzględniając fakt trwającej pandemii, dla uniknięcia zbyt dużych zgromadzeń oraz zagęszczenia wiernych w czasie nawiedzania grobów oraz modlitw na cmentarzach, prosimy wszystkich wiernych, aby trwać w modlitwie za zmarłych i prywatnie nawiedzać różne cmentarze w dniach od 1 do 8 listopada. Czas pandemii nie zmniejsza w parafiach liczby nabożeństw za zmarłych, kapłani trwają na modlitwie za zmarłych, a wierni są zaproszeni, aby do tej modlitwy dołączać się według własnych możliwości. Ponieważ są to dni przywileju zyskiwania odpustu zupełnego, którego warunkiem jest stan łaski uświęcającej, każdego dnia jest możliwość odbycia spowiedzi świętej w kościołach.

W kontekście historycznej, a od dawna oczekiwanej decyzji Trybunału Konstytucyjnego RP, biorącej w ochronę prawną nienarodzone dzieci chore (a dokonało się to w dniu Św. Jana Pawła II, 22 października), do intencji podawanych w naszej Archidiecezji od lat na dni od 1 do 8 listopada, w tym roku prosimy o dodanie każdego dnia dodatkowej następującej intencji: „Przepraszając Wszechmogącego Boga – Dawcę Życia za odbieranie życia dzieciom przed ich narodzeniem, za co wszyscy jako pokolenie ponosimy odpowiedzialność, stajemy w poczuciu winy także wobec tych dzieci i – przepraszając, że nie pozwoliliśmy, by się narodziły i przeżyły własny czas ziemskiego życia – Bożemu miłosierdziu je zawierzamy i o chwałę nieba dla nich prosimy. Dzieci zmarłe przed narodzeniem, których istnienie było przyjęte z wiarą i radością, a które zmarły z przyczyn naturalnych zanim jeszcze były ochrzczone, zanurzamy również w Miłosiernym Sercu Jezusowym, prosząc dla nich o chwałę nieba”.

W dniach od 3 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych modląc się w następujących intencjach: 3 listopada – za zmarłe ofiary wypadków drogowych i katastrof, 4 listopada – za ofiary aborcji oraz za zmarłe ofiary procedur „In vitro”, 5 listopada – za dzieci utracone, 6 listopada – za zmarłych i poległych, którzy życie oddali w służbie naszej Ojczyzny, w tym: żołnierzy, polityków, twórców życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 7 listopada – za tych, którzy nie wrócili z morza, 8 listopada – za zmarłych rodziców, nauczycieli, wychowawców i duchownych.

Pamiętajmy w modlitwach także o zmarłych Duszpasterzach z naszej wspólnoty parafialnej.
Ksiądz Arcybiskup Metropolita zachęca wszystkich, aby każdego dnia od 1 do 8 listopada, prosić Boga o życie wieczne dla zmarłych ofiar pandemii koronawirusa.