SOBOTA, 25 września

17:00  W intencji zmarłych i żyjących z Rodziny RYMASZEWSKICH

18:00  + Jan FORYŚ, 27 Msza Św. gregoriańska

NIEDZIELA, 26 września

  8:30  + Adam, intencja od Rodziny

10:30  W 7 rocznicę małżeństwa Mileny i Wojciecha oraz w intencji Ich Dzieci

12:00  + Jan FORYŚ, 28 Msza Św. gregoriańska

ŚRODA, 29 września

18:00  W intencjach nowennowych

CZWARTEK, 30 września

18:00  Intencja dziękczynna wobec Ofiarodawcy za dobroć serca i wsparcie finansowe

PIĄTEK, 1 października

18:00  + Waldemar SZYDŁOWSKI

SOBOTA, 2 października

18:00  W intencji Izy i Łukasza, w 1 rocznicę małżeństwa, z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie

NIEDZIELA, 3 października

  8:30  ++ Barbara, Stanisław MAJEWSCY, Janina, Henryk RÓŻYCCY

10:30  W 50-lecie małżeństwa Elżbiety i Bogdana

12:00  O łaskę wiary i miłości w rodzinach