Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów Oktawy Wielkanocy. Składam wyrazy wdzięczności wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Wielkiego Tygodnia i uczestniczenie w tegorocznych Świętach Paschalnych.

Ostatnia niedziela kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków transportu MIVA Polska oraz Krajowego Duszpasterstwa Kierowców jest Niedzielą Modlitw za Kierowców. W sposób szczególny modlimy się dzisiaj o bezpieczne i odpowiedzialne poruszanie się po drogach dla wszystkich kierowców i uczestników ruchu drogowego.

1. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dziś na zakończenie Mszy Świętych, przed Najświętszym Sakramentem, odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie Koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

Po raz pierwszy o ustanowieniu tego Święta mówił Pan Jezus w Płocku w 1931 roku, gdy przekazywał swoją wolę: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 699).

Przypomnijmy: codziennie można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego wobec Najświętszego Sakramentu. Należy mieć ufność i wewnętrzne pragnienie miłosierdzia dla siebie oraz z gotowością okazania go innym.

2. TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie Jezusa Zmartwychwstałego do miłosierdzia – przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień; to konkretne działania na rzecz biednych, chorych czy samotnych, np. odwiedziny, pomoc w zakupie leków, czy choćby czas poświęcony osobie chorej, czy potrzebującej.

Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas. Dzisiaj, we wszystkich parafiach Archidiecezji zbiórka ofiar do puszek po Mszach Świętych, by wesprzeć potrzebujących.

3. OKTAWA WIELKANOCNA

Dzisiaj kończy się Oktawa Wielkanocy. Kolejne dni, to dni powszednie Okresu Wielkanocnego.

Przypominamy o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej spowiedzi i Komunii Świętej do uroczystości Trójcy Najświętszej, do niedzieli 12 czerwca br.

4. KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:

W poniedziałek, 25 kwietnia – Święty Marek Ewangelista (I/II w.), bliski współpracownik Świętego Pawła. Jest to także dzień modlitwy o urodzaje. Módlmy się za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca była doceniana i szanowana oraz aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.

We wtorek, 26 kwietnia – Święty Wojciech (ok. 956-997), biskup i męczennik, patron Polski. Jego działalność misyjna na terenach Polski i męczeńska śmierć stanowią ważne fundamenty chrześcijańskiej tożsamości naszej ojczyzny. Niech jego orędownictwo wyprasza obfitość Bożych darów dla naszej ojczyzny, szczególnie dar jedności i zgody oraz wiernego trwania przy Chrystusie. (w tym roku 23 kwietnia przypadł w oktawie Wielkanocy, dlatego uroczystość ku czci Świętego Wojciecha została przeniesiona na 26 kwietnia).

W piątek, 29 kwietnia – Święta Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła, patronka Europy. To również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, obchodzony w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau (1945). Naszą modlitwą będziemy otaczać wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu, szczególnie kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego.

5. FESTYN CHARYTATYWNY

Serdecznie zapraszamy na dzisiejszy Festyn Charytatywny od godziny 14:00 do 17:00, w ogrodzie przy kościele. Festyn jest jednym z wielu wydarzeń, organizowanych w Polsce w ramach akcji Caritas pod nazwą DZIEŃ DOBRA. Będą występy, kiermasz i wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

6. PODZIĘKOWANIA, ŻYCZENIA

Mamy nowy konfesjonał. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają to dzieło; naszą wdzięczność wypowiadam ofiarodawcom i budowniczym; serdeczne Bóg zapłać.

Nie uzbieraliśmy jeszcze pełnej kwoty, stąd prośba, by wesprzeć to szczególne Miejsce Miłosierdzia Bożego pośród nas. Ofiary prosimy składać w kościele lub wpłacać na parafialne konto bankowe, z dopiskiem „Konfesjonał”.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, doświadczenia bliskości Zmartwychwstałego Pana i Jego mocy w codziennym życiu.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz