Bóg słyszy nasz głos, nasze wołanie nawet wtedy, gdy nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie przebić się przez współczesny szum, który zewsząd nas otacza. On potrafi wyłuskać nasze wołanie pełne wiary, miłości i zaufania jak wołanie Bartymeusza. Kiedy wkraczamy w mury kościoła, wchodzimy w szczególną przestrzeń, którą wydzielamy ze świata, by tu spotkać się z Bogiem, słuchać Jego słowa, doznawać uzdrowienia, które dokonuje się przez sakramentalne znaki. Trwajmy w dziękczynieniu za te wszystkie dary.

1. Tydzień Misyjny

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Światowy Dzień Misyjny oraz Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach świata.

Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na Papieskie Dzieła Misyjne.

Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii. Pamiętamy, że nieustannie mamy być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary.

2. Nabożeństwa różańcowe

Kończy się październik – miesiąc różańca.

Nabożeństwa różańcowe – w tygodniu – po wieczornej Mszy Św., w niedziele – po porannej Mszy Św.

Dzieci zapraszamy w środy i piątki o godz. 16:45.

Za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny.

Warto zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się różańcem w intencjach swoich bliskich? Czy udało mi się zebrać rodzinę i zaprosić ją do wspólnej modlitwy?

3. Kalendarz liturgiczny

W tym tygodniu patronują nam:

W czwartek 28 października – święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, według tradycji głosili wiarę w Mezopotamii i Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską.

4. Niebawem listopad

Nadchodzący listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Wychodząc z kościoła prosimy zabrać ze sobą formularze wypominków.

5. Podziękowania

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i na parafialne konto bankowe na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem Waszą hojność.

6. Życzenia i pozdrowienia

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a wszystkich Gości i Parafian polecam Panu Bogu w kapłańskiej modlitwie.

,,Zachowajcie własną tożsamość, bo wchłoną Was pogańskie narody.
Pamiętajcie mowę ojczystą, wiarę męczenników, honor bohaterów i mądrość uczonych.
Jesteście przecież królewskim potomstwem”.
(Maria Konopnicka)

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz