Przed nami ostatni tydzień sierpnia – miesiąca trzeźwości, a dla wielu ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy. Zachęcamy przy tej okazji do lektury książek i prasy katolickiej.

1. EUROPEJSKI DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR STALINIZMU I NAZIZMU
Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, a termin jego obchodu związany jest z datą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Po raz pierwszy był publicznie obchodzony dopiero w 2011 roku w Warszawie. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tzw. poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać. Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.

2. KALENDARZ LITURGICZNY
W tym tygodniu patronują nam:

  • w poniedziałek, 24 sierpnia – św. Bartłomiej Apostoł (+około 70), powołany przez Pana Jezusa do grona Dwunastu,
  • w środę, 26 sierpnia – Matka Boża Częstochowska; uroczystość związana jest z sanktuarium na Jasnej Górze, w którym od XIV wieku otaczany jest wielką czcią obraz Czarnej Madonny. Spoglądamy w stronę kaplicy Cudownego Obrazu, aby zawierzać naszej Królowej sprawy naszych serc, rodzin i Ojczyzny,
  • w czwartek, 27 sierpnia – św. Monika, matka św. Augustyna (354-430), która swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła jego nawrócenie,
  • w piątek, 28 sierpnia – św. Augustyn (354-430), syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; doktor Kościoła,
  • w sobotę, 29 sierpnia – św. Jan Chrzciciel w tajemnicy męczeńskiej śmierci. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego, po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosili go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie.

3. SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI
Trwa jeszcze sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Jednym z przejawów miłości bliźniego może być więc zobowiązanie do abstynencji od alkoholu w celu ratowania innych osób uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez takie osoby decyzji o leczeniu odwykowym. Podejmujmy w tej kwestii osobistą modlitwę i konkretne działania. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę i odwagę przeciwstawić się grzechowi pijaństwa. Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej lub całkowitej abstynencji.

4. WSPARCIE DLA BEJRUTU
Świat obiegły wstrząsające relacje z potężnej eksplozji materiałów wybuchowych w Bejrucie. Cierpiący mieszkańcy potrzebują naszej modlitwy oraz wsparcia materialnego. W dzisiejszą niedzielę, 23 sierpnia br.odbywa się zbiórka środków finansowych dla potrzebujących w Bejrucie. Podobnie jak przychodziliśmy z pomocą ofiarom innych tragedii, również teraz chcemy pokazać nasze szlachetne polskie serca i w sposób konkretny dać wyraz naszej braterskiej miłości.

5. PARAFIALNE PODZIEKOWANIA
Wyrażam wdzięczność za wszelkie ofiary składane w naszym kościele, także poprzez parafialne konto internetowe. Dziękuję Drogim Parafianom, praktykującym w naszym kościele, a także Gościom uczestniczącym w naszych liturgiach. Serdeczne Bóg zapłać.

6. OBRAZEK MARYJNY
Polecamy obrazki z wizerunkiem Niepokalanego Serca Matki Bożej. Wizerunek figury Maryi został poświęcony w czasie odpustu parafialnego. Jest to kolorowa fotografia Figury Maryjnej, którą adorujemy w prezbiterium naszego kościoła. Pragniemy, by w naszych domach czczona była Maryja, która nam patronuje.

 Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

7. KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska dołączyła do modlitwy „Jasnogórskie Kołatanie”, która przebiega w duchowej jedności z Jasną Górą i przez przyczynę Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski, w intencji owocnego dokonania się Beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz o liczne, błogosławione, trwałe owoce tej Beatyfikacji w Kościele i Narodzie Polskim od 23.08 do 25.08 w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski w Szczecinie.

Zapraszamy do udziału w obchodach 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Szczecińskie uroczystości upamiętniające to wydarzenie rozpoczną się 30 sierpnia o godz. 9.30 Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi w kościele pw. św. Stanisława Kostki, przy Pl. Matki Teresy z Kalkuty. Następnie pod bramą Stoczni Szczecińskiej o godz. 12.00 odbędzie się modlitwa, wystąpienia okolicznościowe i złożenie kwiatów. 

Zapraszamy do udziału w modlitwie z okazji 40. rocznicy otrzymania sakry biskupiej przez śp. Księdza Biskupa Stanisława Stefanka, biskupa pomocniczego naszej diecezji w latach 1980-96. Msza Święta odbędzie się pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi w dniu rocznicy, w poniedziałek, 24 sierpnia br., o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej. 

W sobotę, 5 września br., odbędzie się uroczystość Koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie. Będzie ona poprzedzona dziewięciodniową Nowenną przed Koronacją Obrazu Matki Bożej, która rozpocznie się 27 sierpnia, a zakończy 4 września br. 

Rozpoczęła się rekrutacja na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku akademickim 2020/2021 zapraszamy na tradycyjne kierunki: Teologia (jednolite studia magisterskie), specjalność nauczycielska – specjalność skierowana do osób, które chcą pracować jako katecheci i nauczyciele religii w szkołach, Familiologia (studia pierwszego stopnia), specjalności: asystent rodziny i profilaktyka społeczna, Familiologia (studia drugiego stopnia), specjalności: poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacja. W roku akademickim 2020/2021 w ramach kierunku teologia pojawia się nowa specjalność: specjalność skierowana dla osób, które chciałby poznać teologię i jednocześnie zdobyć wiedzę i umiejętności do liderowania oraz prowadzenia grup, wspólnot i stowarzyszeń w Kościele, Studia podyplomowe Kierownictwo duchowe (2 semestry) – skierowane do osób, które zajmują się lub są zainteresowane duchowością oraz prowadzeniem osób w procesie rozwoju duchowego, Studia podyplomowe Ochrona małoletnich w Kościele katolickim (2 semestry) – studia pozwalające na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji pomocnych w pracy z młodzieżą oraz w różnych formach działania na rzecz ochrony osób małoletnich w Kościele i społeczeństwie. Szczegółowe informacje na stronie facebookowej Wydziału Teologicznego oraz stronie internetowej www.teo.usz.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że Piesza Pielgrzymka ze Szczecina do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną ma wymiar symboliczny poprzez udział przedstawicieli poszczególnych służb pielgrzymkowych. Zachęcamy do duchowego oraz wirtualnego pielgrzymowania poprzez facebooka pielgrzymki, gdzie będą prowadzone na żywo relacje z trasy w dniach od dzisiaj, 23 sierpnia do 25 sierpnia br. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki znajdują się na stronie www.mysliborska.com.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/mysliborska/.

Jesienią ubiegłego roku powstała 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, która dała się już poznać z niesienia pomocy potrzebującym, organizacjom pozarządowym i gminom w walce z pandemią. Zachęcamy wszystkich do wstępowania w szeregi tej formacji. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej nie koliduje z nauką czy pracą zawodową. Chętnych zapraszamy do najbliższej miejscu zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień.