Jezus nauczał w synagodze w rodzinnym Nazarecie. A po przeczytaniu fragmentu z Księgi proroka Izajasza usiadł. W postawie siedzącej nauczyciele żydowscy nauczali swych uczniów. Jezus więc w autorytecie nauczyciela obwieścił, że jest Mesjaszem zapowiadanym przez proroka Izajasza. Przyszedł obwołać „rok łaski od Pana”. Miał na myśli rok jubileuszowy, który Izraelici obchodzili co 50 lat. Był to czas darowania długów i kar. Najbardziej z dobrodziejstw tego roku korzystali zadłużeni i ubodzy. Chrystus przyszedł do ludzi, którzy są w potrzebie, czyli do ubogich, potrzebujących Jego miłosierdzia.

1. NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego.

Ma to być niedziela celebracji, refleksji oraz krzewienia Słowa Bożego, „aby w Ludzie Bożym wzrastała religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”, jak pisze papież Franciszek.

Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8).

Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.

Zapraszamy na wieczorne nabożeństwa w tygodniu na godz. 18:00.

2. TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

3. DZIEŃ ISLAMU

W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu.

To dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co łączy katolików i wyznawców Allaha.

4. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU

W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani.

5. KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:

W poniedziałek,24 stycznia –Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, patron pracowników mediów; otoczmy modlitwą dziennikarzy;

We wtorek, 25 stycznia – święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła; 

W środę,26 stycznia –Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła;

W piątek, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, filozof i teolog chrześcijański.

6. WIZYTA DUSZPASTERSKA, KOLĘDA

W tym roku odwiedzamy z kolędą te rodziny, które zgłaszają pragnienie odbycia wizyty duszpasterskiej.

Proszę zgłosić swój akces do zakrystii po niedzielnych lub odprawianych w tygodniu Mszach Św. lub poprzez kontakt telefoniczny (nr tel. ks. proboszcza: 601 762 825)

Spotkania kolędoweod poniedziałku do piątku, po wieczornym nabożeństwie, od ok. godz. 19.

7. SYNOD 2021-2023

Od ubiegłego roku trwa Synod w całym Kościele katolickim, w poszczególnych diecezjach, parafiach, wspólnotach i innych zrzeszeniach kościelnych, także w naszej parafii.

Proszę Parafian i wszystkich praktykujących wiarę w naszym kościele, by nadal zgłaszać wszelkie propozycje dotyczące życia kościoła do końca stycznia br.

8. PODZIĘKOWANIA, ŻYCZENIA, MODLITWA

Słowa wdzięczności wypowiadam wobec Rodzin, które przyjęły kapłana z tegoroczną kolędą. Wdzięczne podziękowania składam za wszelkie ofiary składane w naszym kościele lub przez parafialne konto bankowe. Serdeczne Bóg zapłać.

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na słowo Boga zapisane na kartach Pisma Świętego oraz trwania w bliskości z Chrystusem.

Tym, którzy odeszli do wieczności, wypraszajmy dar życia wiecznego: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Człowiek sądzi drugiego według siebie, według własnego serca.
Ty pamiętaj jedynie o tym, co najlepsze w innym.
Twoje słowo niech wyzwala. Nie potępiaj.
Nie zamęczaj się wypatrywaniem źdźbła w oku twego brata.
Jeżeli osądzą cię fałszywie z powodu Chrystusa,
tańcz i przebaczaj, tak jak przebaczył Bóg.
Staniesz się niezrównanie wolnym.
Po co szukać, kto zawinił, a kto ma rację skoro jesteś całkowicie inny?
Uciekaj od zręcznej rozgrywki, miej przezroczyste serce.
Nie posługuj się sumieniem bliźniego.
(Brat Roger z Taizé, Żyć tym, co niespodziewane)

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz