1. Jezus Chrystus Król Wszechświata

  • Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
  • Na zakończenie Mszy Świętych odmawiamy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa „O Jezu najsłodszy”.
  • Przypominamy jednocześnie, że szczere ponawianie „Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” jest w stanie uporządkować wszystkie obszary życia osobistego, rodzinnego, a także wszystkie sprawy życia Kościoła.
  • Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  • Dziś także dzień św. Cecylii – patronki organistów, muzyków, psałterzystów oraz schól i chórów kościelnych. Wypowiadamy najlepsze życzenia wobec Pana Organisty.

2. Kalendarz liturgiczny

W tygodniu patronują nam:

  • we wtorek, 24 listopada – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.

3. Wypominki, modlitwy za zmarłych

  • W ostatnim tygodniu listopada codziennie polecamy naszych bliskich zmarłych w modlitwie wypominkowej o godz. 18:00.
  • W miesiącu listopadzie za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który dedykujemy duszom w czyśćcu cierpiącym, pod zwykłymi warunkami, (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga). Tego odpustu nie można ofiarować za samego siebie.

4. Zdalna katecheza komunijna

Szkolne zdalne nauczanie stało się faktem. Dzieci komunijne, które ze względów bezpieczeństwa, choroby, czy kwarantanny zostają w domach i nie przychodzą na niedzielną Mszę Świętą, są zobowiązane wraz z rodziną do uczestnictwa we Mszy Świętej transmitowanej przez media. Ze strony internetowej w AKTUALNOŚCIACH, w zakładce ZDALNA KATECHEZA KOMUNIJNA prosimy pobierać materiały do pracy domowej, do rozmowy i wykonania zadania związanego z Ewangelią na daną niedzielę.

5. Zdalne przygotowanie do bierzmowania

Podjęliśmy zadanie przygotowania kandydatów do przyjęcia „sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej”. Na parafialnej stronie internetowej w AKTUALNOŚCIACH, w zakładce ZDALNE PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA zamieszczamy informacje i zadania dotyczące zdalnego przygotowania dla młodzieży z klasy VIII i VII, która pragnie przyjąć Sakrament Bierzmowania.

6. Podziekowania

Po raz drugi zaistniała sytuacja w kraju sprawia, że parafia zostaje niemal w całości pozbawiona środków na utrzymanie. Dziękujemy wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę, w ramach swoich możliwości, dokonują dobrowolnych wpłat przeznaczonych na tacę za pośrednictwem konta parafialnego na nasze funkcjonowanie. Udzielone w ten sposób wsparcie – także w obliczu osobistych trudności i niedostatków – jest wyrazem solidarności i wyobraźni miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać.

(nr parafialnego rachunku bankowego – Bank Pekao SA 46 1240 1864 1111 0000 2206 1283).

7. Bliski koniec roku liturgicznego

Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy ten szczególny czas.

Z Bożym pozdrowieniem i podziękowaniem!

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

Komunikaty i informacje Kurii Metropolitalnej

Uprzejmie przypominamy, że Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga będzie obchodził 24 listopada br. 18. rocznicę sakry biskupiej. Módlmy się za naszego Arcybiskupa o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej, o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże w pasterskiej posłudze w Kościele nad Odrą i Bałtykiem.

Zgodnie z myślą i pragnieniem Księdza Arcybiskupa Metropolity od 23 do 28 listopada br, przeżywać będziemy Tydzień Słowa Bożego. Od poniedziałku do soboty, po Mszy Świętej wieczornej, organizujemy w parafii spotkanie Kręgu Biblijnego. Serdecznie zapraszamy.

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, 29 listopada br., rozpoczniemy w Polsce nowy program duszpasterski 2020/21 pt. „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego w nich uczestnictwa.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Fundacja Donum Vitae, współpracująca z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, informuje o możliwości przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie on-line. Kurs rozpocznie się 22 stycznia 2021r. Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie: http://poradnia.donumvitae.pl/zgloszenia-na-kurs/ Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo jego ukończenia. Obowiązuje opłata za kurs. Kontakt: 882 024 488 lub e-mail: rejestracja@donumvitae.pl