1. JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA

Uroczystość Jezusa Chrystusa króla Wszechświata do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do godnego życia.

Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

Akt poświęcenia odmówimy dziś przed błogosławieństwem podczas każdej Mszy Świętej.

Przypominamy – szczere ponawianie „Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” jest w stanie uporządkować wszystkie obszary życia osobistego, rodzinnego, a także wszystkie sprawy życia Kościoła.

2. ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH WYPADKÓW DROGOWYCH

Trzecia niedziela listopada to ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych – szczególnie w tym dniu modlić się będziemy za tych którzy zginęli lub doznali obrażeń ciała w wypadkach na drogach, ale także o ich rodzinach i bliskich, przeżywających z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste.

3. TYDZIEŃ SŁOWA BOŻEGO

Zgodnie z pragnieniem Księdza Arcybiskupa Metropolity od 22 do 27 listopada br, przeżywać będziemy Tydzień Słowa Bożego. Od wtorku do soboty wspólne modlitwy, po Mszy Świętej wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. Tegoroczny temat: Sąd ostateczny to nie koniec świata … Serdecznie zapraszamy.

4. MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Do 27 listopada można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

Odpust dedykujemy duszom w czyśćcu cierpiącym, pod zwykłymi warunkami, (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga). Nie można tego odpustu ofiarować za samego siebie.

Modlitwa wypominkowa do soboty, 27 listopada – w dni powszednie, codziennie o godz. 18:00.

Prosimy o wypisywanie imion zmarłych, których pragniemy polecić modlitwie Kościoła.Wypisane karty prosimy składać do skarbon przy prezbiterium.

5. KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:

W poniedziałek, 22 listopada – św. Cecylia (†III w.), dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej. Najlepsze życzenia wypowiadamy wobec Pana Organisty, zespołowi „Domina Nostra” i scholi dziecięcej.

W środę, 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac (1795-1839), prezbiter, i Towarzysze, pierwsi męczennicy wietnamscy, zginęli w latach prześladowań 1773-1862.

24 listopada Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga będzie obchodził 19. rocznicę sakry biskupiej. Módlmy się za naszego Księdza Arcybiskupa o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej, o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże w pasterskiej posłudze w Kościele nad Odrą i Bałtykiem.

6. WSPARCIE DLA CARITAS

Caritas Polska jest zaangażowana w pomoc na granicy polsko-białoruskiej. Obejmuje ona migrantów, którzy w razie potrzeby zostają nakarmieni oraz otrzymują ciepłe okrycie, pomoc obejmuje także miejscową ludność.

Środki zbierane dzisiaj zostaną przeznaczone także na utrzymanie Ośrodka Pomocy dla Migrantów i Uchodźców w Szczecinie, który od 2018 r. udzielił wsparcia ponad 6.000 obcokrajowców przebywających na terenie naszej archidiecezji.

7. PRZED NAMI ADWENT

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

Na Rekolekcje Adwentowe w tym roku zapraszamy już dzisiaj. Rozpoczną się w III Niedzielę Adwentu, tj. od 12 grudnia i trwać będą do środy 15 grudnia; codziennie w czasie odprawianych Mszy Świętych okazja do spowiedzi św.

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu, 28 listopada, rozpoczniemy w Polsce nowy program duszpasterski 2021/22 pt. „Posłani w pokoju Chrystusa”. Jego mottem są słowa: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). Rok ten będzie ostatnim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

8. ŻYCZENIA I PODZIEKWANIA

Solenizantom i Jubilatom nowego tygodnia życzymy wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Za dobroć, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele parafialne, wyrażamy serdeczne Bóg zapłać. 

W starożytności za największe źródło wolności uchodziła samowiedza,
w średniowieczu – samodyscyplina,
w nowożytności – samostanowienie,
zaś współcześnie – samozadowolenie.
Pierwsze wyzwala rozum, drugie ducha, trzecie wolę,
zaś czwarte – żądzę pozbycia się trzech pozostałych.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz