Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go.

Jezus, przebywając przed świętem Paschy w Betanii, zobaczył drzewo figowe okryte bogatą zielenią. Doznał jednak rozczarowania, gdyż na drzewie nie było ani jednego owocu. Podobnego zawodu Jezus doznawał ze strony tych, którzy uważali siebie za pobożnych, ale nie przynosili oczekiwanego owocu. Większość mieszkańców Galilei już o Nim słyszała, niewielu jednak w Niego uwierzyło. Wielki Post jest czasem danym przez Boga do nawrócenia dla każdego z nas. Wszyscy jesteśmy skażeni grzechem, egoizmem, lubimy skupiać się na sobie. Nawrócenie wskazuje na konieczność nieustannej gotowości do przemiany życia i przyjęcia zaproszenia do królestwa Bożego.

1. NIEDZIELA POMOCY MISJONARZOM

Dzisiejsza niedziela Ad Gentes jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.

Po Mszach św. zbiórka ofiar dla Polskich misjonarzy i misjonarek.

2. NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą nabożeństwa wielkopostne.

Droga Krzyżowa w piątki – dla dzieci o godz. 16:45, dla dorosłych o godz. 17:30. Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i śmierci. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej dla dorosłych zbiórka ofiar na kwiaty do Bożego Grobu.  

Nabożeństwo Gorzkich Żaliw niedziele Wielkiego Postu bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 10:30.

3. ODPUSTY WIELKOPOSTNE

W piątki Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy „Oto ja, o dobry Jezu” po Komunii Św. przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego

Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej

Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali

Za odprawienie, przynajmniej trzydniowych rekolekcji wielkopostnych.

4. POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW

W czwartek, 24 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy narażając własne życie, spieszyli z pomocą potrzebującym.

5. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

W piątek, 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy Dzień Świętości Życia. 

W piątek, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W związku z tym zapraszamy wszystkich do kościoła parafialnego na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00, zakończone odmówieniem Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, a także na Mszę Świętą o godz. 18.00 w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji.

Modlitwy te odbędą się w tym dniu także w Katedrze, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Również o godz. 17.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa, zwieńczona odmówieniem, w duchowej jedności z Ojcem Świętym, Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. A o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej odbędzie się Msza Święta w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Aby wesprzeć działania Funduszu Obrony Życia, który organizuje wiele inicjatyw pro-life, można będzie złożyć na ten cel ofiarę do puszki przy wyjściu z kościoła. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy.

6. WSPOMNIENIE DOBREGO ŁOTRA

W sobotę , 26 marca, w liturgii przypada wspomnienie Dobrego Łotra oraz Dzień modlitwy za więźniów. Dobry Łotr to jeden ze złoczyńców powieszonych na krzyżu obok Jezusa, do którego Zbawiciel skierował słowa: „Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze Mną w raju”. Czczony jest w Kościele jako patron więźniów oraz pokutujących i nawróconych grzeszników. Modlić się będziemy za wszystkich, którzy pogubili się na drogach życia, aby weszli na drogę nawrócenia i pamiętali, że „Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia”.

7. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W naszej wspólnocie rekolekcje wielkopostne dla dorosłych będą miały miejsce w dniach od 3 do 6 kwietnia, tj. od V Niedzieli Wielkiego Postu.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 odbędą się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia.

Rekolekcje dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 25 marca.

8. OGŁOSZENIA SIÓSTR ZAKONNYCH

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w przygotowanie Liturgii Triduum Paschalnego. Próby scholi w każdą niedzielę Wielkiego Postu w Domu Sióstr zakonnych o godz. 15:30. Gorąco zapraszamy!

W Domu Sióstr zakonnych trwa wieczorna modlitwa różańcowa w intencji pokoju dla Ukrainy i całego świata. Zapraszamy do kaplicy Sióstr. codziennie, od poniedziałku do soboty, o godz. 19:30.

Siostry Uczennice Krzyża serdecznie zapraszają w sobotę, 26 marca b.r. na godz. 10.00 na katechezę zatytułowaną Biblijny Przewodnik w Triduum Paschalnym” którą poprowadzi dr Danuta Piekarz, biblistka i italianistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Katecheza, dotyka przestrzeni Liturgii Słowa, obficie zastawionego podczas tego najważniejszego Święta chrześcijańskiego. Szczegóły spotkania i zgłoszenia podane na stronie internetowej, na plakacie w gablocie parafialnej i u Siostry Beaty.

9. PODZIĘKOWANIA, PROŚBA I ŻYCZENIA

W minioną niedzielę wspieraliśmy potrzebujących z Ukrainy. Zebraną ofiarę przekazaliśmy siostrom, które wypowiadają słowa wdzięczności: „bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy, organizowaną przez Świetlicę Caritas. Cześć z tych darów została przekazana mieszkankom domu, mamie i córce a część została zawieziona do magazynu Caritas, gdzie jest rozdzielana innym uchodźcom. Siostry dziękują też gorąco za ofiary pieniężne, zebrane w minioną niedzielę dla Olesji i Ewy”.

Dziękuję kolejnym Parafianom, którzy dokonali wpłaty na budową nowego konfesjonału do naszego kościoła; wdzięczne Bóg zapłać. Ofiary prosimy składać w kościele lub wpłacać na parafialne konto bankowe, z dopiskiem „Konfesjonał”.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy trwania przy Chrystusie i pomnażania Bożych darów oraz wydawania błogosławionych owoców nawrócenia.

10. WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS

Od dzisiejszej niedzieli są do nabycia świece wielkanocne, baranki cukrowe, kartki świąteczne. palmy. Poprzez nabywanie naszych propozycji tworzymy fundusz Parafialnego Zespołu Caritas, by wspierać szlachetne dzieła w naszej parafii i diecezji. Polecamy.

„Grozi nam,
że rozpatrując problem zła i cierpienia w świecie,
stracimy z oczu swoje własne życie,
by uchronić je od zła i cierpienia – wiecznego”.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz