Powoli kończy się Adwent. Ufam, że większość parafian korzystała z czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowuje serce na spotkanie z nadchodzącym Panem. Zewnętrzne oznaki przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o duchowe przygotowanie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.

1. Roraty

Do środy włącznie roraty o godz. 18:00. W wieczór wigilijny tradycyjnie nie będzie Mszy Świętej wieczornej.

2. Wigilia Bożego Narodzenia

 • W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu.
 • Ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski zachęca do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Wstrzemięźliwość dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia.
 • Na Mszę Świętą w nocy, zwaną w Polsce Pasterką zapraszamy na godz. 22:00 i o północy. Zgodnie z tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia.

3. Uroczystość Bożego Narodzenia

 • W piątek, 25 grudnia – uroczystość Narodzenia Pańskiego. W pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia Eucharystie odprawimy jak w każdą niedzielę, zapraszamy na godz. 8:30, 10:30,  12:00. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej. 
 • W południe można będzie uzyskać odpust zupełny za pobożne przyjęcie (choćby przez radio lub telewizję) błogosławieństwa papieskiego Urbi et Orbi udzielanego Miastu i Światu.

4. Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

W sobotę, 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, święto Św. Szczepana. Zapraszamy na Msze Św., które odprawimy, jak w każdą niedzielę – o godz. 8:30, 10:30 i 12:00.

5. Wizyta duszpasterska, kolęda

 • Wszyscy zadajemy sobie pytanie: co z noworoczną kolędą? Ze względu na pandemię kolęda nie może odbyć się w tradycyjny sposób. Chciałbym jednak zaproponować naszym Parafianom nieco inny sposób pobłogosławienia mieszkania i odmówienia wspólnej modlitwy z prośbą o błogosławieństwo na Nowy Rok.
 • Tradycyjnie, po Uroczystości Trzech Króli, wyruszyłbym na ulice naszej parafii z taką oto propozycją: dzwonek ministranta obwieszczałby obecność kapłana przed Państwa drzwiami. Ze względów troski o zdrowie nie wchodzilibyśmy do mieszkania lecz z miejsca otwartych drzwi pobłogosławiłbym Państwa domostwo ze wspólnie odmówioną modlitwą. W tym roku nie odbyłaby się rozmowa duszpasterska, która dotychczas miała miejsce.

6. Kalendarz liturgiczny

W tygodniu patronuje nam:

 • w sobotę, 26 grudnia – św. Szczepan, pierwszy męczennik, jeden z siedmiu diakonów wybranych przez apostołów.

7. Podziekowania

 • Dziękujemy wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę, w ramach swoich możliwości, składają ofiarę na niedzielną tacę lub dokonują dobrowolnych wpłat przeznaczonych za pośrednictwem konta parafialnego na nasze funkcjonowanie. Udzielone w ten sposób wsparcie – także w obliczu osobistych trudności i niedostatków – jest wyrazem solidarności i wyobraźni miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać.
 • W prezbiterium naszego kościoła są zupełnie nowe siedziska (krzesła) i odnowione miejsce przewodniczenia – fotel i dwa taborety. Stylowe meble zostały odnowione – pomalowane i wyzłocone. Prosimy o wsparcie tego projektu przez złożenie dobrowolnej ofiary w kościele – na tacę lub w zakrystii albo poprzez ofiarę wpłaconą na konto parafialne. Nr parafialnego rachunku bankowego: Bank Pekao SA 46 1240 1864 1111 0000 2206 1283.
 • Dziękuję za ofiary duchowe i materialne.

8. Remont naszego kościoła

Ponawiamy ważne ogłoszenie dotyczące naszego kościoła parafialnego:

 • Ze względu na poszerzające się pęknięcia w kościele zaprosiliśmy specjalizujących się w tego typu problemach: projektanta i architekta, a także konserwatora zabytków oraz prawnika, w celu ustalenia ich przyczyn, możliwości zapobieżenia ich rozwojowi, a także znalezienia najlepszej drogi dla poprawy tego stanu. Ocena wskazuje na pilną konieczność przeprowadzenia specjalistycznych ekspertyz i badań.
 • Już na ten moment jednak, wstępne oględziny, spowodowały wydanie zalecenia natychmiastowego wyłączenia z użytkowania empory kościoła od strony północnej, bowiem przebywanie w tym miejscu może zagrażać bezpieczeństwu. Co ważne uzyskałem zapewnienie, iż w pozostałym zakresie przebywanie w kościele, na ten moment, nie wiąże się z żadnym ryzykiem i jest bezpieczne.
 • Widoczne na ścianach w kościele oznaczenia wskazują miejsca, w których zostaną umiejscowione specjalistyczne urządzenia, mierniki rozwarcia pęknięć, badające skale problemu spękań. Dane te są niezbędne biegłym inżynierom, dla sporządzenia tych dokumentów
 • Jako Parafia rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel. System dotacji tego rodzaju jest jednak tak skonstruowany, iż w każdym przypadku wymaga posiadania wkładu własnego. Parafia wnioskując o dane środki, musi wykazać się posiadaniem również własnych środków finansowych.
 • W związku z tą sytuacją, jestem zmuszony zwrócić się do parafian o udzielenie wsparcia. Parafia utworzy odrębne konto bankowe , które nazwiemy „Remont naszego Kościoła”, na którym będą zbierane środki z przeznaczeniem jedynie dla działań związanych z opisywanym problemem. Do rachunku bankowego umocowani będą przedstawiciele parafian, tak aby uwiarygodnić gromadzenie i wydatkowanie środków. Ze swojej strony, cyklicznie, będę zdawał sprawozdanie z aktualnego stanu konta, czyli sum wpływających kwot, a także będę informował o ponoszonych wydatkach.
 • W tym trudnym dla naszej Parafii czasie, w poczuciu odpowiedzialności za nasz Kościół, liczę że wykażecie się Państwo zrozumieniem i wesprzecie (w miarę swoich możliwości) to dzieło. Już teraz jestem wdzięczny, wielu osobom, które udzieliły mi fachowego wsparcia merytorycznego. Wierzę, że wspólnymi siłami, z Bożą pomocą, uda nam się razem doprowadzić do sytuacji, w której nasz kościół zostanie gruntownie odrestaurowany. Miejmy świadomość, że nasze dobrowolne wpłaty na to konto będą uwiarygodniały nas w pozyskiwaniu środków finansowych.

9. Caritas na Boże Narodzenie

 • Polecamy świece caritasowe i kartki świąteczne; to tradycyjne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 • Przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii są do nabycia opłatki wigilijne. Zachęcamy, aby wierni zaopatrywali się w opłatki w kościele, ponieważ jest on pobłogosławiony, o co trudno przy nabyciu w sklepie.

Wczoraj do ciebie już nie należy. Jutro niepewne. Tylko dziś jest twoje. Nie marnuj swojego dziś.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

Komunikaty i informacje Kurii Metropolitalnej

W niedzielę, 20 grudnia br., przypada 6. rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez Księdza Biskupa Henryka Wejmana. Módlmy się w intencji Dostojnego Jubilata. Życzymy obfitości Bożych łask.

Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu: „Badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa”. Wszystkim, którzy odpowiedzą na ten Apel serdecznie dziękujemy.

Papież Franciszek wydał List Apostolski „Patris corde” o św. Józefie, który został opublikowany 8 grudnia br. z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, ustanawiający w Kościele Rok Św. Józefa, który potrwa od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r. List jest dostępny na stronie: https://ekai.pl/dokumenty/list-apostolski-patris-corde-ojca-swietego-franciszka-z-okazji-150-rocznicy-ogloszenia-swietego-jozefa-patronem-kosciola-powszechnego/ Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej. W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Fundacja Donum Vitae, współpracująca z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, informuje o możliwości przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie on-line. Kurs rozpocznie się 22 stycznia 2021r. Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie: http://poradnia.donumvitae.pl/zgloszenia-na-kurs/ Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo jego ukończenia. Obowiązuje opłata za kurs. Kontakt: 882 024 488 lub e-mail: rejestracja@donumvitae.pl

Koncert Noworoczny, który odbywał się w Katedrze tradycyjnie 1 stycznia, w tym roku nie odbędzie się.

Wydarzenie „Betlejem w Polsce”, które odbywało się w Szczecinie, w tym roku zostało zaplanowane poprzez stronę: www.betlejemwpolsce.pl. Na tej stronie można się zapisać i wykupić udział w tegorocznym koncercie pt. „Pomoc z nieba” oraz w poprzednich koncertach „Głośna noc” i „Pokój wam”, a także nabyć trzy podwójne albumy, pochodzące z tych widowisk. Przygotowana została także bezpłatna płyta do pobrania cyfrowego, w nagraniu której wzięło udział ponad 120.000 chórzystów, 28 solistów i 6 zespołów. Organizatorzy zamierzają dochód z wydarzeń i płyt przeznaczyć na pomoc potrzebującym. 

Fundacja „Orszak Trzech Króli” w tym roku proponuje zmienioną formułę świętowania Epifanii, a jednocześnie otwiera się na możliwość, aby w danej miejscowości był realizowany więcej niż jeden Orszak. Fundacja „Orszak Trzech Króli” proponuje zorganizowanie w tym roku następujących wydarzeń: Mini Orszak. Mini Orszak to wspólne kolędowanie połączone z występem jasełkowym czy koncertowym, w którym występuje element pokłonu przed Świętą Rodziną czy wędrowania do szopki. Może się odbywać w parafiach, domach kultury, szkołach, na ulicy itp. w taki sposób, który szanuje prawo i zapewnia bezpieczeństwo sanitarne osób uczestniczących, czyli w małych grupach z odpowiednim odstępem, i innymi zabezpieczeniami. Mini Orszaki otrzymają od Fundacji korony, śpiewniki, nalepki, gazetki itp. Mini Orszaków może być więcej niż jeden w danej miejscowości. Organizatorom zależy na tym, aby nie tworzyć jednego dużego wydarzenia, lecz wiele małych. Termin: 6 stycznia 2021 r. Spacer Orszakowy to rodzinna gra polegająca na przejściu trasy dotychczasowego Orszaku ulicami miejscowości w celu przeżycia wydarzenia w inny sposób. Tras Orszaku może być więcej, jeśli organizator sobie życzy. Fundacja przygotuje dziewięć różnych wzorów plansz/plakatów, które mogą zastąpić dotychczasowe mansjony (organizator może wybrać sobie najważniejsze z nich): „Orszak Trzech Króli” (wyjaśnienie idei); „Edykt Cezara”; „Olśnienie”, „Gospoda”; „Dwór Heroda”; „Walka dobra ze złem”; „Brama Anielska”; „Pasterze”; „Szopka”. Plansze będą posiadały przygotowane miejsca na zdjęcia ze scen z poprzednich lat Orszakowych (można użyć lokalne zdjęcia lub zaproponowane z Fundacji). Prócz zdjęć na planszach będą opisy dotyczące scen oraz zadania dla spacerujących. Termin: 6 stycznia 2021 r., ale także weekend poprzedzający Epifanię. Orszak Kolęd – Święty wieczór. Orszak Kolęd – Święty Wieczór to spotkanie kolędowe, które odbywa się w wieczór poprzedzający Święto Objawienia Pańskiego. Święte Wieczory to stara polska tradycja polegająca na gromadzeniu się i wspólnym śpiewaniu kolęd w okresie od Bożego Narodzenia do Święta Epifanii. Fundacja „Orszak Trzech Króli” promuje śpiewanie kolęd w gronie rodzinnym i wraz ze znajomymi. O ile sytuacja nam pozwoli Organizatorzy chcą, aby odbyło się wiele takich wieczorów w różnych parafiach, domach kultury, szkołach itp. W tym samym czasie tysiące osób w Polsce może śpiewać ku czci Dzieciątka nasze tradycyjne kolędy. Termin: 5 stycznia 2021 r., w godzinach od 17:00 do 20:00. Orszakowy Challenge Kolędowy. Orszakowy Challenge Kolędowy jest inicjatywą, która łączy ludzi w tradycji śpiewania kolęd. Możemy, używając mediów społecznościowych, połączyć całą Polskę łańcuszkiem pięknych kolęd. Zachęcamy wszystkich, aby nagrali filmik z rodzinnego śpiewania jednej z wybranych kolęd lub pastorałek i nominowali kolejne osoby do wyzwania. W nagraniu powinny wystąpić minimum dwie osoby, ale zachęcamy, aby występowały całe rodziny, parafie, szkoły i inne dowolne grupy. Film może zostać nagrany poprzez komunikację internetową (np. Zoom, Skype), gdzie na różnych ekranach osoby wspólnie zaśpiewają. Sposób wykonania jest dowolny i liczymy na kreatywność uczestników Challenge’u (inscenizacja, rekwizyty, stroje itp.). Film musi jednak nawiązywać do tradycji i obrzędów chrześcijańskich, idei miłości, pokoju i dobra. Scenariusze spotkań, zadania szczegółowe i wszystkie informacje organizacyjne na temat tych propozycji są na stronie www.orszak.org.

W związku z trwającą pandemią rekolekcje dla młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r. nie mogą odbyć się w formie tradycyjnej, czyli wyjazdowej. W tym roku przeprowadzone zostaną wyjątkowo w formie katechez i pracy w grupach on-line na platformie Google Meet. Prosimy Księży o poinformowanie młodzieży w swojej parafii o możliwości uczestnictwa w rekolekcjach on-line w czasie ferii zimowych (dotyczy młodzieży od 14. roku życia).  Spotkania rekolekcyjne będą odbywać się on-line w dwóch terminach: 7-9 stycznia oraz 11-13 stycznia 2021 r. w godz. 11:30 – 13:00 i będą obejmować katechezę, pracę w grupach, warsztaty on-line. Uproszczone elektroniczne zapisy uczestników na Portalu Młodych Ichtis: www.zapisy.ichtis.info rozpoczęły się 10 grudnia br. i będą trwały do 6 stycznia br. W rejestracji wystarczy podać swoje imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, nr telefonu (na który zostanie przesłany sms przypominający o rekolekcjach) oraz wskazać swoją parafię. Na podanego w zapisach maila zostanie wysłany link do spotkania. Uczestnictwo w rekolekcjach jest całkowicie darmowe. 

Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. W tym roku nie odbędzie się również planowane w Turynie Europejskie Spotkanie Młodych Taizé. W dniach 27 grudnia 2020 – 1 stycznia 2021 bracia z Taizé zapraszają młodzież w wieku 18-30 lat do uczestnictwa w spotkaniach, modlitwie i warsztatach w formie zdalnej. Szczegóły na stronie: https://www.taize.fr/pl_article29430.html 

Msza Święta w intencji obcokrajowców jest planowana tradycyjnie w Katedrze, 6 stycznia 2021 r. o godz. 12.00.

Obchody Tygodnia Ekumenicznego będą skoncentrowane na wspólnej modlitwie w czasie Nieszporów w Katedrze, 25 stycznia 2021 r. Będą one poprzedzone modlitwą w intencji jedności chrześcijan w kościołach w wymiarze prywatnym.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie chowania osób zmarłych z powodu COVID-19. Żaden z obecnie obowiązujących przepisów prawa nie narzuca formy pochowania w przypadku zgonu na COVID-19, co oznacza, że zwłoki mogą zostać złożone w trumnie bądź w formie spopielonych szczątków w urnie, a następnie pochowane. Przepisy nie nakładają także obowiązku natychmiastowego pochowania zwłok, tak jak w przypadku innych chorób zakaźnych, gdzie zwłoki powinny być pochowane w ciągu 24 godzin od chwili zgonu. Wobec powyższego, w świetle przepisów prawa nie ma przeciwwskazań, z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego, aby trumna ze zwłokami osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV- 2 mogła być wprowadzona do kaplicy czy kościoła, celem ceremonii pogrzebowej. Przy czym, nadmienić należy, że po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierać. Stosownie do § 5a ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.), zwłoki osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zabezpieczone zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, należy umieścić w: a) kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, albo b) trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu. Nadmienić należy, że odniesienie do bezpośredniego pochowania na cmentarzu w przypadku umieszczenia zwłok w trumnie do pochówku nie oznacza, że zwłoki umieszczone w takiej trumnie nie mogą być przed dokonaniem pochówku do grobu przewiezione do zakładu pogrzebowego, czy do kaplicy, celem dokonania ceremonii pogrzebowej. Użycie określenia bezpośrednie pochowanie, w kontekście całej regulacji, oznacza pochówek bezpośredni, tj. bez uprzedniej kremacji zwłok. Jednocześnie, uprzejmie informuję, że ww. rozporządzenie obliguje personel zakładu pogrzebowego do spryskiwania trumny, niezwłocznie po złożeniu w niej zwłok, płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.