W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. 

Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim narodom (kolekta mszalna). 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

W czwartek, 6 stycznia, przypada doroczna uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. To wydarzenie zapowiada, że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi na ziemi.

Msze Święte z z obrzędem błogosławieństwa wody, kredy i kadzidła odprawimy według porządku niedzielnego. Po Mszach Świętych będzie można wziąć kredę, kadzidło oraz wodę święconą.

Pobłogosławioną kredą oznaczmy nasze domy na znak przyjęcia Wcielonego Słowa Bożego. Można to uczynić w następujący sposób: zapisać pierwsze litery od tradycyjnych imion Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz rok bieżący (K+M+B 2022). Można także zanotować (C+M+B 2022) jako skrót łacińskiego zwrotu Christus mansionem benedicat, które tłumaczy się: Niech Chrystus błogosławi temu domowi. Oba sposoby są poprawne.

Jednocześnie będzie to Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne. Dziękujemy za zrozumienie i okazaną pomoc.

Tego dnia w wielu miejscach organizowany jest Orszak Trzech Króli. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu, które jest radosną manifestacją wiary i przywiązania do tradycji chrześcijańskiej. 

Czwartek, 6 stycznia, jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Niech nie zabraknie modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie do pracy w krajach misyjnych.

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Piątek, 7 stycznia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17:30 z okazją do spowiedzi pierwszopiątkowej. Wieczorna Msza Św. o godz. 18:00. Zapraszamy.

ODWIEDZINY CHORYCH

W sobotę, 8 stycznia, od godz. 9:00 odbędą się miesięczne odwiedziny chorych i seniorów w naszej parafii. Proszę o powiadomienie i przygotowanie naszych podopiecznych.

WIZYTA DUSZPASTERSKA, KOLĘDA

Przed nami czas dorocznej kolędy. Podobnie jak w poprzednim roku chciałbym odwiedzić Parafian z noworoczną kolędą, jednak sytuacja epidemiczna jest tak dynamiczna, że trudno przewidzieć jak będzie za kilka dni. Dlatego oczekujmy na rozwój sytuacji; wówczas podejmiemy odpowiednią decyzję.

ŻYCZENIA I MODLITWA

Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, radości w podejmowaniu codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach i odwagi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa.

Tych, którzy w ostatnim tygodniu przekroczyli bramę śmierci, polećmy Miłosiernemu Panu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Jezu, Panie mój,
dziękuję za dzisiejszy dzień,
za rodzinę którą mam,
za wszystkie sytuacje, które ciągle uczą mnie pokory i wdzięczności,
za każde trudne doświadczenie.
Dziękuję za to że żyję i że mam Ciebie.
Tobie powierzam całe moje życie.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz