Niezwykła to sytuacja, kiedy Pan staje się sługą. Bóg oddaje się w ręce człowieka, by móc stać się pokarmem, który możemy jeść. Tylko Bóg, który jest miłością, może to zrealizować. Tylko Bóg, który ustanowił Eucharystię, gorąco pragnie zasiąść z nami do stołu i z nami ją spożywać. Odkrywajmy, w jak wielkiej tajemnicy bierzemy udział.

1. Nabożeństwa różańcowe

Październik to miesiąc różańca. Razem z Matką Bożą pragniemy rozważać tajemnice zbawienia.

Nabożeństwa różańcowe – w tygodniu – po wieczornej Mszy Św., w niedziele – po porannej Mszy Św.

Dzieci zapraszamy – w środy i piątki o godz. 16:45.

Za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny.

2. Kalendarz liturgiczny

W tym tygodniu patronują nam:

W poniedziałek 18 października – św. Łukasz, ewangelista, który zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy o pracownikach Służby Zdrowia, o tych, którzy służą nam i opiekują się nami.

W środę, 20 października – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Akademii Krakowskiej, patron profesorów, studentów, młodzieży i szkół katolickich, pomagał potrzebującym;

W piątek, 22 października – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież, teolog, filozof, przyjaciel artystów, naukowców, pielgrzym. W piątek przypada także 73. rocznicę śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, który nie tylko przewodził Kościołowi w Polsce w trudnych czasach, lecz także troszczył się o rodaków rozproszonych po całym świecie. Jest założycielem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

3. Niebawem listopad

Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Wychodząc z kościoła prosimy zabrać ze sobą formularze wypominków.

4. Przypomnienie

Ogłoszenia duszpasterskie, intencje Mszy Świętych, komunikaty i informacje Kurii Metropolitalnej publikujemy systematycznie na tablicy ogłoszeń duszpasterskich przed kościołem, a także na parafialnej stronie internetowej.

5. Życzenia i pozdrowienia

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a wszystkich Gości i Parafian polecam Panu Bogu w kapłańskiej modlitwie.

Czy jesteś w domu, czy w szpitalu,
leżysz czy chodzisz,
boli cię bardziej czy mniej,
zawsze możesz spocząć – odpocząć w Bogu.
Dla niewierzącego wydaje się to bajką o żelaznym wilku.
Wierzący jednak doskonale wie,
>co to znaczy „odpocząć w zranionym sercu Jezusa”.
(o. Leon Knabit OSB)

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz