Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta mszalna).

1. DZIEŃ JUDAIZMU

Jutro, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

To także kolejna rocznica śmierci Sługi Bożego ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Głównym zadaniem tej wspólnoty jest troska o życie religijne Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

2. WIZYTA DUSZPASTERSKA, KOLĘDA

Po Nowym Roku to tradycyjny czas kolędy, odwiedzin duszpasterskich.

Podobnie i w tym roku z powodu pandemii kolęda nie może odbyć się w sposób tradycyjny.

W tym roku odwiedzamy z kolędą te rodziny, które zgłaszają pragnienie odbycia kolędy.

Proszę ustalić rodzinnie termin spotkania i zgłosić swój akces do zakrystii po niedzielnych lub odprawianych w tygodniu Mszach Św. lub poprzez kontakt telefoniczny. (nr tel. ks. proboszcza: 601 762 825)

Spotkania kolędowe odbywają się od poniedziałku do piątku, po odprawieniu wieczornego nabożeństwa, od ok. godz. 19.

Zakończenie kolędy planujemy na koniec lutego.

3. TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.

Zapraszamy na codzienną modlitwę w tej intencji na godz. 18:00.

4. DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA

W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Babci, a w sobotę, 22 styczniaDzień Dziadka.

Dzień Dziadka został zapoczątkowany jeszcze w czasie zaborów. Był potajemnym „Dniem weterana Powstania Styczniowego”. Dzień Babci, dzień wcześniej był dniem tej, która tego weterana kiedyś żegnała, gdy wyruszał walczyć o Ojczyznę, czyniąc mu znak krzyża na czole.

Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych ukochanych Osób. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.

5. KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:

W poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni (III/IV w.), opat, który całe życie poświęcił pracy, modlitwie i pokucie;

W środę, 17 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, opiekun ubogich, wielki czciciel Maryi i Serca Jezusowego;

W piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka (III/IV w.), dziewica i męczennica; poniosła śmierć męczeńską podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana.

6. ZAPROSZENIE SIÓSTR ZAKONNYCH

Siostry Uczennice Krzyża zapraszają na wyjazd na rekolekcje z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w dniach od 3 do 9 lutego br. do Gniezna. Zgłoszenia przyjmuje Siostra Katarzyna CSDC w Domu Sióstr na Stołczynie.

7. SYNOD 2021-2023

Na wskazanie papieża Franciszka Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga polecił, by zainaugurować w naszej Archidiecezji prace Synodu w poszczególnych parafiach, wspólnotach i innych zrzeszeniach kościelnych.

Synod koncentruje się na stworzeniu takich warunków, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia tego, co rozpoznaje w sercu jako możliwy głos Ducha Świętego.

Proszę Parafian i wszystkich praktykujących wiarę w naszym kościele, by zgłaszać wszelkie propozycje, bądź pisemnie, bądź ustnie, do końca stycznia.

Módlmy się do Ducha Świętego, by przenikał nasz parafialny etap Synodu, by Kościołowi lokalnemu udzielał pomocy w rozeznawaniu naszej rzeczywistości. Zawierzajmy się także Matce Bożej, Matce Kościoła, aby w naszych lokalnych wieczernikach wypraszała potrzebne łaski.

8. PODZIĘKOWANIA, ŻYCZENIA, MODLITWA

Słowa wdzięczności wypowiadam wobec Rodzin, które przyjęły kapłana z tegoroczną kolędę. Wdzięczne podziękowania składam za wszelkie ofiary składane w naszym kościele lub przez parafialne konta bankowe. Serdeczne Bóg zapłać.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga i Jego mocy w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej,

Za tych, którzy w ostatnim czasie Bóg powołał do siebie módlmy się, by zostali przyjęci do wiecznej ojczyzny: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Jezu, Panie mój,
dziękuję za dzisiejszy dzień,
za rodzinę którą mam,
za wszystkie sytuacje, które ciągle uczą mnie pokory i wdzięczności,
za każde trudne doświadczenie,
dziękuję za to że żyję i że mam Ciebie.
Tobie powierzam całe moje życie.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz