1. Światowy Dzień Ubogich

Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. W tym roku mottem orędzia są słowa psalmisty „Wyciągnij rękę do ubogiego”. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak np. Caritas.
Dzisiaj, przy wyjściu z kościoła, po każdej Mszy Św. kwesta na rzecz dzieł Caritas – na przygotowanie świątecznej pomocy dla ubogich i wsparcie osób samotnych i biednych w czasie pandemii.

2. Kalendarz liturgiczny

W tygodniu patronują nam:

  • w poniedziałek, 16 listopada – Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska, Matka Miłosierdzia. Od XVI wieku czczono w Ostrej Bramie w Wilnie wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Gdy obraz uległ zniszczeniu, zastąpiono go nowym, który zasłynął łaskami i został ukoronowany w roku 1927. Kopia obrazu odbiera cześć w sąsiedniej parafii na Żelechowie; to także dzień odpustu parafialnego.
  • we wtorek, 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; była żoną Ludwika IV, landgrafa Turyngii, po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki Świętego Franciszka.
  • w środę, 18 listopada – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.
  • w piątek, 20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem.
  • w niedzielę, 22 listopada – św. Cecylia (+ II/III w.), dziewica i męczennica, patronka organistów, muzyków, psałterzystów oraz schól i chórów kościelnych.

3. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

W sobotę, 21 listopada w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała 3 lata, rodzice, Święty Joachim i Święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu Świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzone jest specjalne święto.

4. Wypominki, modlitwy za zmarłych

  • W listopadzie polecamy naszych bliskich zmarłych. Modlitwa wypominkowa w tygodniu o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy do tej modlitwy wszystkich Parafian.
  • Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu.

5. Odpusty za zmarłych

Przez cały miesiąc listopad (dotychczas okres ten wyznaczały dni od 1 do 8 listopada) za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który dedykujemy duszom w czyśćcu cierpiącym, pod zwykłymi warunkami, (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga). Nie można tego odpustu ofiarować za samego siebie.

6. Podziekowania

Po raz drugi zaistniała sytuacja w kraju sprawia, że parafia zostaje niemal w całości pozbawiona środków na utrzymanie. Dziękujemy wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę, w ramach swoich możliwości, dokonują dobrowolnych wpłat przeznaczonych na tacę za pośrednictwem konta parafialnego na nasze funkcjonowanie. Udzielone w ten sposób wsparcie – także w obliczu osobistych trudności i niedostatków – jest wyrazem solidarności i wyobraźni miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać.
(Bank Pekao SA 46 1240 1864 1111 0000 2206 1283).

7. Bliski koniec roku liturgicznego

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem, będzie to ostatnia niedziela roku liturgicznego.

8. Ustalenia katechetyczne

W obecnej sytuacji epidemicznej, kiedy szkolne zdalne nauczanie stało się faktem, na parafialnej stronie internetowej – www.parafiastolczyn.pl – umieszczamy informacje: 

  • dzieci komunijne, które ze względów bezpieczeństwa, choroby, czy kwarantanny zostają w domach i nie przychodzą na niedzielną Mszę Świętą, są zobowiązane wraz z rodziną do uczestnictwa we Mszy Świętej transmitowanej przez media
  • ze strony internetowej prosimy pobierać materiały do pracy domowej – do rozmowy i wykonania zadania związanego z Ewangelią na daną niedzielę.
  • na stronie parafialnej zamieszczamy także deklarację dla Rodziców dzieci komunijnych.

Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia!

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

Komunikaty i informacje Kurii Metropolitalnej

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Fundacja Donum Vitae, współpracująca z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko – Kamieńskiej, informuje o możliwości przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie on-line. Już 17 listopada rozpocznie się najbliższy kurs dla narzeczonych. Kolejny kurs rozpocznie się 22 stycznia 2021r. Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie: http://poradnia.donumvitae.pl/zgloszenia-na-kurs/ Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo jego ukończenia. Obowiązuje opłata za kurs. Kontakt: 882 024 488 lub e-mail: rejestracja@donumvitae.pl 

Informacja Zarządu i Rady Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla: W tym roku obchodzimy 4. rocznicę proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Akt ten został ogłoszony 19 listopada 2016 r. przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, w obecności wielu biskupów i przedstawicieli władz państwowych z Prezydentem RP na czele oraz przy udziale tysięcy wiernych.

Od tamtej pory Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla przez organizowane dwudniowe obchody rocznicowe przypomina wiernym w Polsce o dokonanym Akcie i zawartych w nim zobowiązaniach. Obecnie jednak, z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, program rocznicowy został ograniczony do uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, która zostanie odprawiona 15 listopada br. o godz. 12.00. Podczas Mszy Świętej nastąpi odnowienie Aktu Intronizacyjnego. Uroczystość będzie transmitowana przez Telewizję Miłosierdzie www.tvmilosierdzie.com

Otrzymaliśmy informacje z Węgier o inicjatywie Ogólnoświatowej Adoracji w sobotę, 21 listopada br., w przeddzień święta Chrystusa Króla, tj. godzinna adoracja i modlitwy na całym świecie. Każdy może dołączyć w kościele, w domu do wspólnej, międzynarodowej adoracji. Péter Erdő Kardynał, Prymas, Arcybiskup Esztergom-Budapeszt zachęca, aby przyłączyć się w możliwie największej liczbie osób ze swoją parafią, wspólnotą, rodziną. Niech ta światowa adoracja Najświętszego Sakramentu będzie kolejną stacją naszych przygotowań do 52-go Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w 2021 roku w Budapeszcie. Więcej informacji o inicjatywie, organizacji, miejscach i formie zapisów jest dostępna na stronie: https://corpusdomini.iec2020.hu/?lang=pl&fbclid=IwAR1-EwFElCDMHocHEV4j4khQHlV0JKW3kE2X1-MBXkS8FqNxzMckuDL08Tw#/