Przez dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest Eucharystia. Bóg wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane miejsce od założenia świata.

Wspierajmy poszczących i pragnących zachować sierpniową abstynencję, módlmy się także w intencji osób uzależnionych.

Wybierających się na wypoczynek zachęcamy do wcześniejszego poszukania kościoła, w którym możemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. W tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.kiedymsza.pl

1.  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

Przeżywamy dziś uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius XII w 1950 roku przypieczętował dogmatem prawdę obecną w Kościele już od V w., że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały nieba i wywyższona przez Boga jako Królowa.

Obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, pierwocin zbóż na zakończenie każdej Mszy Świętej. Chcemy w ten sposób uwielbić Boga i podziękować Mu za to, że troszczy się o nas.

2.  ROCZNICA ZWYCIĘSKIEJ BITWY WARSZAWSKIEJ

Dziś 101. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej Ojczyzny i całej Europy. Skutki tego triumfu Wojska Polskiego wpłynęły także na historię Europy, bowiem zatrzymano nawałnicę bolszewicką, która zagrażała nie tylko naszemu narodowi. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu.

3.  KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:

We wtorek, 17 sierpnia – św. Jacek (1183-1257), prezbiter, dominikanin, czciciel Matki Bożej, ewangelizator naszych ziem;

W piątek, 20 sierpnia – św. Bernard (1090-1153), opat i doktor Kościoła, teolog, mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”;

W sobotę, 21 sierpnia – św. Pius X (1835-1914), papież, szerzył kult Eucharystii, wydał dekrety o wczesnej i częstej Komunii Świętej.

4.  NOWE KROPIELNICE

Na początku lipca br. zamontowaliśmy 2 nowe kropielnice, tzw. aspersoria, które zostały przytwierdzone na obydwu filarach pod chórem. Niech nasza inwestycja przyczyni się do bezpiecznego używania wody święconej, w duchu pobożności osobistej.

5.  WSPARCIE DLA WT US i KUL

Dzisiejsza taca przeznaczona jest na wsparcie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Cztery razy w roku wspieramy katolickie uczelnie, które kształtują młodych ludzi w kategoriach wiary katolickiej. W imieniu Księdza Dziekana ks. dr hab. Grzegorza Chojnackiego prof. US oraz ks. Rektora ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego dziękujemy za złożone dziś ofiary.

„Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek.”
(św. Jan Paweł lI)

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz