Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.

Słowo Boże zaprasza nas na górę Tabor. W trakcie modlitwy Jezus przemienia się tak, że wybrani uprzednio na świadków Apostołowie nie mogą Go rozpoznać. Pokazuje nam to moc modlitwy, której źródłem jest więź z Ojcem. Ma ona również moc odmienić nasze życie. Stajemy się zatem świadkami rozmowy o nieuchronności ofiary Mesjasza. Jest On Sługą Bożym, który bierze na siebie winy ludzi i z miłości do nich składa siebie w ofierze, której zapowiedzią jest ofiara Abrahama. Odejście Jezusa, które miało się dopełnić w Jeruzalem, stanie się dla Jego ludu początkiem nowej, wewnętrznej wolności od grzechu oraz duchowej wędrówki do nowej Ziemi Obiecanej.

1. ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA

Dziś przypada 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem.

2. NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą nabożeństwa wielkopostne.

Droga Krzyżowa w piątki – dla dzieci o godz. 16:45, dla dorosłych o godz. 17:30. Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i śmierci. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej dla dorosłych zbiórka ofiar na kwiaty do Bożego Grobu.  

Nabożeństwo Gorzkich Żaliw niedziele Wielkiego Postu bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 10:30.

3. ODPUSTY WIELKOPOSTNE

Wielki Post jest czasem szczególnego działania Pana oraz wchodzenia na drogę pokuty i nawrócenia. Warto przypomnieć, że w tym czasie można zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowania kary czyśćcowej za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty.

Do zwykłych warunków odpustu należą: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

W piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie modlitwy „Oto ja, o dobry Jezu” po Komunii Św. przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego można zyskać odpust zupełny (w inne dni roku można zyskać odpust cząstkowy).

Odpust zupełny można tak że uzyskać za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (ten odpust można uzyskać codziennie, także poza Wielkim Postem).

W każdą niedzielę Wielkiego Postu – za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali.

Za odprawienie, przynajmniej trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, także można uzyskać odpust zupełny.

4. UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA

W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. W naszej świątyni Msza Święta w sobotę o godz. 18:00. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

5. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W ramach naszego wielkopostnego przygotowania do świąt zmartwychwstania Chrystusa będziemy uczestniczyć w. W naszej wspólnocie rekolekcje wielkopostne dla dorosłych będą miały miejsce w dniach od 3 do 6 kwietnia, tj. od V Niedzieli Wielkiego Postu.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 odbędą się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia.

Mamy nadzieję, że spowiedź św. będzie odbywać się już w nowym konfesjonale.

6. MATERIALNA POMOC UKRAINIE

Na prośbę Ks. Arcybiskupa, dzisiaj, we wszystkich kościołach naszej Archidiecezji przeprowadzana jest kolejna zbiórka do puszek na pomoc Ukrainie. Zebrane fundusze przekażemy naszym Siostrom zakonnym, które goszczą rodzinę z Ukrainy.

W dzisiejszą niedziele tradycyjnie, w całej Polsce, powinna odbyć się zbiórka na pomoc misjom. Ze względu na wojnę na Ukrainie zbiórka jest przesunięta na następną niedzielę, na 20 marca br.

7. OGŁOSZENIA SIÓSTR ZAKONNYCH

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w przygotowanie Liturgii Triduum Paschalnego. Próby scholi w każdą niedzielę Wielkiego Postu w Domu Sióstr zakonnych o godz. 15:30. Gorąco zapraszamy!

W Domu Sióstr zakonnych trwa wieczorna modlitwa różańcowa w intencji pokoju dla Ukrainy i całego świata. Zapraszamy do kaplicy Sióstr. codziennie, od poniedziałku do soboty, o godz. 19:30.

8. PROŚBA, ŻYCZENIA I MODLITWA

Rozpoczęliśmy prace związane z budową nowego konfesjonału do naszego kościoła. Dziękuję kolejnym Parafianom, którzy dokonali wpłaty na ten cel; wdzięczne Bóg zapłać. Ofiary prosimy składać w kościele lub na parafialne konto bankowe, z dopiskiem „Konfesjonał”.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na Boże natchnienia i wzrastania w miłości do Bogu i ludzi.

Orędownictwo Świętego Józefa niech wspomaga naszą modlitwę za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, którzy w ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

9. WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS

Od następnej niedzieli będą do nabycia świece wielkanocne, chleb Caritas, baranki czekoladowe, kartki świąteczne. Poprzez nabywanie naszych propozycji tworzymy fundusz Parafialnego Zespołu Caritas, by przyjść z konkretną pomocą ubogim.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.