Słowo Boże, które słyszymy w liturgii słowa, czasami może wydawać się nam jak drobne ziarno gorczycy, lecz jeśli padnie na podatny grunt naszego serca, wyrośnie z niego zaskakujący nas krzew, który da schronienie wielu. Nie odrzucajmy nigdy poruszeń serca, których źródłem jest słowo samego Boga. Niech pomaga nam nie tylko w głębszym przeżywaniu Eucharystii, lecz także uwrażliwia na natchnienia Ducha Świętego w codzienności.

1. Niedziela Eucharystyczna

Wyjątkowo, dzisiaj, w drugą niedzielę miesiąca, gromadzimy się wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W czasie wyrażania wdzięczności za łaski odpustu parafialnego, przyjętych sakramentów Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej oraz bierzmowania, a także wdzięczności za 70 lat istnienia naszej parafii, z głęboką wiarą i nadzieją, klękamy przed Jezusem Eucharystycznym, by dziękować i prosić o dalsze błogosławieństwo.

2. Miesiąc Najświętszego Serca Jezusowego

W naszym kościele nabożeństwa czerwcowe odprawiamy:

w tygodniu – po Mszy Św. wieczornej
w niedziele – po pierwszej, porannej Mszy Św.

To już prawie połowa miesiąca, więc zapytam siebie, czy uczestniczę w nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, czy modlę się Koroną do miłosierdzia Bożego czy korzystam z sakramentu pojednania. W zabieganym świecie nie można zgubić tego, co najistotniejsze – spraw duszy. Uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu za wszelkie nasze przewinienia.

3. Wdzięczność i podziękowania

Parafianom oraz praktykującym wiarę w naszym kościele dziękujemy za udział we wczorajszej uroczystości odpustowej.

W naszych sercach pielęgnujemy wdzięczność za minione 70 lat istnienia naszej parafii. Bogu niech będą dzięki!

Dziękuję wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę parafialną, na miarę swoich możliwości, składają ofiary i dokonują dobrowolnych wpłat przeznaczonych na tacę za pośrednictwem konta parafialnego, na nasze funkcjonowanie i na wkład własny. Serdeczne Bóg zapłać.

4. Kalendarz liturgiczny

W tym tygodniu patronują nam:

14 czerwca – bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup, męczennik w obozie w Dachau;
17 czerwca – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, założyciel albertynów i albertynek, wzór troski o ubogich.

5. Szafarz Eucharystii

W miniony piątek, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, nasz Parafianin, Pan Łukasz, otrzymał promocję i błogosławieństwo, stając się kolejnym Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej w naszej wspólnocie parafialnej. Życzymy Panu Łukaszowi wszelkich łaski nieba, by ta szczególna posługa była wsparciem dla nas i jednocześnie zaskarbianiem łask dla własnej Rodziny. Szczęść Boże!

6. W sprawie dyspensy

Biskupi Polski zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że od następnej niedzieli, tj. od 20 czerwca br., we wszystkich diecezjach, zostają zniesione dyspensy, które obowiązywały w związku z pandemią.

7. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Po rocznej przerwie spowodowanej zagrożeniem koronawirusem Caritas organizuje wypoczynek letni dla dzieci i seniorów. W następną niedzielę, 20 czerwca br. zostanie przeprowadzona przykościelna zbiórka do puszek po wszystkich Mszach Św. w naszej Archidiecezji.

„Jezu, cichy i pokorny sercem, przemień nasze serca
i naucz nas kochać Boga i bliźniego, z hojnością”.
(papież Franciszek)

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz