Kościół przypomina nam o miłości Boga, który zesłał na ziemię swego Syna. Jest to powód do radości niezmąconej, którą mamy odkrywać pośród trudów i zmagań. Czym jest radość i jak należy ją rozumieć, by nie pomylić jej z płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem? Prawdziwa radość jako dar Ducha Świętego pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. Jej owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz gotowość duszy i ciała do pełnienia z radosnym duchem wszelkiego dobra. Aby odkryć radość, musimy najpierw dostrzec wartość naszej codzienności oraz podjąć pracę nad swoimi wadami. Do tego prowadzi nas życie i nauczanie Jana Chrzciciela.

1. NIEDZIELA GAUDETE

Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości.

Dzisiaj rozpoczynamy zapowiadane rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy, 15 grudnia. Zapraszamy codziennie na godz. 18:00. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby wziąć udział w spotkaniach rekolekcyjnych. W te dni możemy skorzystać także z sakramentu pokuty i pojednania. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni Adwentu.

2. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej Ojczyzny.

3. MSZE ŚWIĘTE RORATNIE

W dni powszednie Adwentu sprawujemy Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. roraty o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy!

4. DRUGA CZĘŚĆ ADWENTU

Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu owczarni Chrystusowej.

5. KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:

W poniedziałek, 13 grudnia – Święta Łucja (ok. 281304), dziewica i męczennica;

We wtorek, 14 grudnia – Święty Jan od Krzyża (1542-1591), karmelita, mistyk i doktor Kościoła.

6. OGŁOSZENIE SIÓSTR ZAKONNYCH

Siostry Uczennice Krzyża serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na Adwentowy Dzień Skupienia w sobotę, 18 grudnia w godzinach od 10:00 do 15:00. Miejsce spotkania – Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża (ul Kościelna 4a).

7. CARITAS NA BOŻE NARODZENIE

Po Mszach Św. można nabyć świece caritasowe, kartki świąteczne i torby miłosierdzia; to Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii są do nabycia pobłogosławione opłatki na stół wigilijny.

8. ŻYCZENIA

Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej radości oraz doświadczenia tego, że Bóg jest z nami i nieustannie się o nas troszczy.

9. PODZIĘKOWANIA

Za dobroć, modlitwę, ofiary duchowe i materialne przekazywane na cele parafialne, wyrażamy podziękowania, serdeczne Bóg zapłać.

„Pod opiekę Twojego miłosierdzia uciekamy się, o Matko Boga.
Nie odrzucaj próśb w naszych potrzebach,
lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa,
jedynie Czysta i Błogosławiona.”
(modlitwa zapisana na papirusie datowanym na 250 r.
jest najstarszą znaną nam modlitwą do Matki Bożej)

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz