Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Składam wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie Wielkiego Tygodnia i uczestniczenie w tegorocznych Świętach Paschalnych w naszym kościele.

Naszą ogromną radością jest liczny udział Parafian w poświęceniu tegorocznych pokarmów wielkanocnych; to budujące świadectwo wiary. Serdeczne Bóg zapłać.

1. Święto Miłosierdzia Bożego

Dziś na zakończenie Mszy Świętych odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.)

Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Pan Jezus w Płocku w 1931 roku, gdy przekazywał swoją wolę: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 699).

Przypomnijmy: codziennie można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego wobec Najświętszego Sakramentu. Należy mieć ufność i wewnętrzne pragnienie miłosierdzia dla siebie oraz z gotowością okazania go innym.

2. Święto Chrztu Polski

W środę, 14 kwietnia, będziemy obchodzić święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I w Wielka Sobotę 14 kwietnia 966 roku, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.

Chrzest Polski jest niewątpliwie jedną z najważniejszych dat w dziejach naszej Ojczyzny. Obok wymiaru głęboko religijnego, był także swoistym aktem założycielskim naszego narodu i znakiem budującym jego tożsamość. Dzięki niemu nasza Ojczyzna, od 1055 lat, dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy.

.

3. Tydzień Miłosierdzia

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie Jezusa Zmartwychwstałego do miłosierdzia – przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień; to konkretne działania na rzecz biednych, chorych czy samotnych, np. odwiedziny, pomoc w zakupie leków, czy choćby czas poświęcony osobie chorej, czy potrzebującej.

Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas. Dzisiaj, we wszystkich parafiach archidiecezji zbiórka ofiar do puszek po Mszach Świetych, by wesprzeć potrzebujących.

4. Przypomnienie

Dzisiaj kończy się Oktawa Wielkanocy. Kolejne dni, to dni powszednie Okresu Wielkanocnego. Przypominamy o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej spowiedzi i Komunii Świętej do dnia uroczystości Trójcy Przenajświętszej, do niedzieli 30 maja.

Jednego nie potrafię – miłowania nieprzyjaciół.
Miłowanie nieprzyjaciela nie ma być czymś miłym dla niego,
ale dawaniem mu tego, czego potrzebuje.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

Komunikat Kurii Metropolitalnej

Również w tym roku nie może odbyć się doroczny Szczeciński Marsz dla Życia. Jednakże w niedzielę, 18 kwietnia br., w ramach Marszu dla Życia, na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbędzie się akcja pt. „USŁYSZ”.

Podczas akcji „USŁYSZ” każdy popierający ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, będzie mógł uderzyć w dzwon „Głos Nienarodzonych”, który będzie przy figurze św. Jana Pawła II od godz.12.00 do 21.00.

Dzwon „Głos Nienarodzonych” będzie sprowadzony z Podkarpacia. Został on pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka w ubiegłym roku w Rzymie i od tej pory jego dźwięk jest świadectwem wartości życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, wyrażonym przez każdego kto uderzy w ten dzwon.

Równocześnie w pobliskim kościele pw. Królowej Korony Polskiej będzie możliwość nawiedzenia figury Matki Bożej Brzemiennej z relikwiami św. Jana Pawła II, która rozpoczęła 9-miesięczną peregrynację w szczecińskich parafiach.