Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której Bóg jest dla nas pokarmem i mądrością w Najświętszym Sakramencie i w swoim Słowie. W świecie, który nieustannie proponuje nam wiele różnorakich dóbr, warto rozróżnić, co tak naprawdę jest dla nas dobrem, a co tylko ułudą, iluzją dobra. Przychodzimy jak młodzieniec z Ewangelii, by zadać Bogu najistotniejsze pytania. Nie lękajmy się też przyjąć Bożej odpowiedzi.

1. XXI Dzień Papieski

Obchodzimy dziś 21. Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. Wspieramy edukację niezamożnych uczniów i studentów pochodzących z małych miejscowości z całej Polski. Jest to wyjątkowy program stypendialny udzielający pomocy materialnej i duchowej uzdolnionej młodzieży w okresie jej nauki od szkoły podstawowej do ukończenia studiów. Rocznie około 250 podopiecznych Fundacji kończy studia wyższe. Aktualnie wsparcie otrzymuje prawie 2.000 stypendystów. Hojność Fundacji jest możliwa dzięki ofiarności wspólnot parafialnych.

Przed kościołem można złożyć dziś ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Polecamy tę zbiórkę życzliwości Parafian.

W imieniu rzeszy absolwentów i stypendystów dziękujemy za okazane dobro tradycyjnym serdeczne Bóg zapłać.

2. Nabożeństwa różańcowe

Październik to miesiąc różańca.

Nabożeństwa różańcowe – w tygodniu – po wieczornej Mszy Św., w niedziele – po porannej Mszy Św.

Dzieci zapraszamy – w środy i piątki o godz. 16:45.

Za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny.

3. Kalendarz liturgiczny

W tym tygodniu patronują nam:

W środę, 13 października – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, kapucyn, założyciel wielu zgromadzeń bezhabitowych, przeważnie żeńskich;

W piątek, 15 października – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktor Kościoła, reformatorka zakonu karmelitańskiego, była wielką mistyczką;

W sobotę, 16 października – św. Jadwiga Śląska (między 1178 a 1180-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po śmierci męża wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, słynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.

4. Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek, 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim, którym leży na sercu dobre wychowanie młodego pokolenia, szczególnie rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, życzymy przede wszystkim wytrwałości i mocy Ducha Świętego na każdy dzień.

Zapraszamy na Mszę Świętą na godz. 18:00 w intencji rodziców i wszystkich pracowników oświaty z naszej parafii.

5. Niebawem listopad

Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Wychodząc z kościoła prosimy zabrać ze sobą formularze wypominków.

6. Prasa katolicka

Siostry Uczennice Krzyża polecają książkę pt. „Cud Kardynała Wyszyńskiego”. Jest to wywiad–świadectwo Siostry Nulli ze Wspólnoty naszych Sióstr, która mieszkała także w naszej parafii, a której wstawiennictwo bł. Prymasa Wyszyńskiego ocaliło życie.

Tradycyjnie do nabycia Niedziela i Gość Niedzielny.

7. Przypomnienie

Ogłoszenia duszpasterskie, intencje Mszy Świętych, komunikaty i informacje Kurii Metropolitalnej publikujemy systematycznie na tablicy ogłoszeń duszpasterskich przed kościołem, a także na parafialnej stronie internetowej.

8. Życzenia i pozdrowienia

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia, a wszystkich Gości i Parafian polecam Panu Bogu w kapłańskiej modlitwie.

Jesienią Kościół daje nam nadzwyczajną moc: modlitwę różańcową.
Odnówmy różaniec domowy, rozsmakujmy się w nim,
>a będziemy mieli mniej lęku wobec trudnych chwil,
które mogą nas czekać w najbliższym czasie.
(o. Leon Knabit OSB)


ks. Stanisław Drewicz, proboszcz