1. Niedziela Chrztu Pańskiego

 • Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.
 • Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.
 • Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą.
 • W czasie Mszy Świętych odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Serdecznie zapraszamy

2. Wizyty duszpasterskie w 2021 roku

 • Tegoroczne odwiedziny duszpasterskie rozpoczniemy od poniedziałku, 11 stycznia br. Na parafialnej stronie internetowej, w gablocie Ogłoszeń Duszpasterskich i na ekranie w kościele prezentujemy tygodniowy program odwiedzin w naszej wspólnocie.
 • Msze Św. w czasie kolędowym  – od wtorku do piątku – o godz. 10:00. W soboty – o godz. 18:00, bowiem w soboty, w tym roku, nie będzie odwiedzin.
 • Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynać będziemy od godz. 17:00.
 • Przypomnijmy: urzędowanie w Biurze Parafialnym – w okresie pandemii, także w okresie kolędowym – zawsze po uprzednim kontakcie telefonicznym, (tel. 601 762 825).
 • Ze względu na pandemię nie będę wchodził do Państwa mieszkania lecz z miejsca otwartych drzwi pobłogosławię i poświęcę domostwo ze wspólnie odmówioną modlitwą. W tym roku nie odbędzie się rozmowa duszpasterska, która dotychczas miała miejsce.
 • Gdyby zaproponowany termin kolędy był niemożliwy prosimy zgłosić w zakrystii; odwiedzimy Państwa w czasie wspólnie uzgodnionym. Proponujemy także zgłaszać swój akces duszpasterskiego spotkania.
 • Program odwiedzin w tygodniu od 11 stycznia do 15 stycznia 20021 r.:

poniedziałek – 11 stycznia – ul. Nad Odrą 131, 121, 119, 117, 115, 113, 111, 109, 107, 105, 103, 101, 99, 72 (Elewator)
wtorek, – 12 stycznia – ul. Nad Odrą 89, 87, 52, 46, 63, 53, 51, 49, 47, 45, 43, 41, 39, 29, 32, 30, 28
środa – 13 stycznia – ul. Nad Odrą 26, 24, 22, 20, 18, 7, 6, 5, 3, ul. Cegłówka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12
czwartek – 14 stycznia – ul. Zamknięta 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, ul. Kolejowa 1, 7, 9, 11, 6, 10
piątek – 15 stycznia – ul. Golęcińska 1a, 15a, 15, 3, 27, 29, 33, 35, 37, 18, 20, 22, 24, 39, 41, 43,45, 40, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38a, 10, 16.

3. Świeca przed tabernakulum

Przypomnijmy: przy tabernakulum płonie świeca pełniąca funkcję lampki wiecznej. Przez tydzień, w dzień i w nocy, płonie jeden wkład olejowy. Każda świeca zawiera osobistą intencję Ofiarodawcy zanoszoną w sercu. Polecamy ten szczególny rodzaj modlitwy przed Panem Eucharystycznym.

4. Podziekowania

Dziękujemy wszystkim, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą wspólnotę, w ramach swoich możliwości, składają ofiarę na niedzielną tacę lub dokonują dobrowolnych wpłat przeznaczonych za pośrednictwem konta parafialnego na nasze funkcjonowanie. Udzielone w ten sposób wsparcie – także w obliczu osobistych trudności i niedostatków – jest wyrazem solidarności i wyobraźni miłosierdzia. Dziękujemy za pierwsze wpłaty na konto „Remont Kościoła”. Serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję za ofiary duchowe i materialne.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

Komunikaty i informacje Kurii Metropolitalnej

W Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), 6 stycznia 2021 r., będziemy otaczać szczególną modlitwą obcokrajowców, którzy mieszkają lub czasowo przebywają wśród nas. W tym dniu zapraszamy wszystkich cudzoziemców i ich rodziny do Bazyliki Archikatedralnej na uroczystą Mszę Świętą o godz. 12.00. Liturgii przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga. 

Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu: „Badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa”. Wszystkim, którzy odpowiedzą na ten Apel serdecznie dziękujemy.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Fundacja Donum Vitae, współpracująca z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, informuje o możliwości przygotowania do sakramentu małżeństwa w formie on-line. Kurs rozpocznie się 22 stycznia 2021r. Zapisy odbywają się poprzez formularz na stronie: http://poradnia.donumvitae.pl/zgloszenia-na-kurs/ Każdy uczestnik kursu otrzyma świadectwo jego ukończenia. Obowiązuje opłata za kurs. Kontakt: 882 024 488 lub e-mail: rejestracja@donumvitae.pl

W związku z trwającą pandemią rekolekcje dla młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r. nie mogą odbyć się w formie tradycyjnej, czyli wyjazdowej. W tym roku przeprowadzone zostaną wyjątkowo w formie katechez i pracy w grupach on-line na platformie Google Meet. Prosimy Księży o poinformowanie młodzieży w swojej parafii o możliwości uczestnictwa w rekolekcjach on-line w czasie ferii zimowych (dotyczy młodzieży od 14. roku życia).  Spotkania rekolekcyjne będą odbywać się on-line w dwóch terminach: 7-9 stycznia oraz 11-13 stycznia 2021 r. w godz. 11:30 – 13:00 i będą obejmować katechezę, pracę w grupach, warsztaty on-line. Uproszczone elektroniczne zapisy uczestników na Portalu Młodych Ichtis: www.zapisy.ichtis.info rozpoczęły się 10 grudnia br. i będą trwały do 6 stycznia br. W rejestracji wystarczy podać swoje imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, nr telefonu (na który zostanie przesłany sms przypominający o rekolekcjach) oraz wskazać swoją parafię. Na podanego w zapisach maila zostanie wysłany link do spotkania. Uczestnictwo w rekolekcjach jest całkowicie darmowe. 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie chowania osób zmarłych z powodu COVID-19. Żaden z obecnie obowiązujących przepisów prawa nie narzuca formy pochowania w przypadku zgonu na COVID-19, co oznacza, że zwłoki mogą zostać złożone w trumnie bądź w formie spopielonych szczątków w urnie, a następnie pochowane. Przepisy nie nakładają także obowiązku natychmiastowego pochowania zwłok, tak jak w przypadku innych chorób zakaźnych, gdzie zwłoki powinny być pochowane w ciągu 24 godzin od chwili zgonu. Wobec powyższego, w świetle przepisów prawa nie ma przeciwwskazań, z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego, aby trumna ze zwłokami osoby zakażonej koronawirusem SARS-CoV- 2 mogła być wprowadzona do kaplicy czy kościoła, celem ceremonii pogrzebowej. Przy czym, nadmienić należy, że po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierać. Stosownie do § 5a ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.), zwłoki osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zabezpieczone zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, należy umieścić w: a) kapsule transportowej, w przypadku przekazywania zwłok do krematorium, albo b) trumnie do pochówku, w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu. Nadmienić należy, że odniesienie do bezpośredniego pochowania na cmentarzu w przypadku umieszczenia zwłok w trumnie do pochówku nie oznacza, że zwłoki umieszczone w takiej trumnie nie mogą być przed dokonaniem pochówku do grobu przewiezione do zakładu pogrzebowego, czy do kaplicy, celem dokonania ceremonii pogrzebowej. Użycie określenia bezpośrednie pochowanie, w kontekście całej regulacji, oznacza pochówek bezpośredni, tj. bez uprzedniej kremacji zwłok. Jednocześnie, uprzejmie informuję, że ww. rozporządzenie obliguje personel zakładu pogrzebowego do spryskiwania trumny, niezwłocznie po złożeniu w niej zwłok, płynem odkażającym o spektrum działania wirusobójczym.