Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych ma bardzo radosny charakter, bowiem wspominamy tych, którzy żyli przed nami i po wypełnieniu woli Bożej osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.

Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To oni swoim życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro.

Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie.

Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

Msze Św. dzisiaj odprawiamy o godz. 8:30 i 10:30 Nie będzie Mszy Św. o godz. 12:00.

Dzisiaj mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.

W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga.

DZIEŃ ZADUSZNY

We wtorek, 2 listopadawspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

Msze Św. odprawimy: o godz. 10:30 i o godz. 18:00.

ODPUSTY I MODLITWY ZA ZMARŁYCH

Przez cały miesiąc listopad (dotychczas okres ten wyznaczały dni jedynie od 1 do 8 listopada) za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który dedykujemy duszom w czyśćcu cierpiącym, pod zwykłymi warunkami, (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga). Nie można tego odpustu ofiarować za samego siebie.

W Dzień Zaduszny należy nawiedzić kościół lub kaplicę, odmówić modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego, być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię Św.; należy wykluczyć przywiązanie i zamiłowanie w grzechach.

Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga uprzejmie prosi, by w dniach od 3 do 8 listopada odbywały się tzw. „wypominki” w następujących intencjach:
3 listopada – za zmarłe ofiary wypadków drogowych i katastrof
4 listopada – za ofiary aborcji oraz za zmarłe ofiary procedur „In vitro”
5 listopada – za dzieci utracone
6 listopada – za zmarłych i poległych, którzy życie oddali w służbie naszej Ojczy- zny, w tym: żołnierzy, polityków oraz twórców życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
7 listopada – za tych, którzy nie wrócili z morza
8 listopada – za zmarłych rodziców, nauczycieli, wychowawców i duchownych.

W PIERWSZYM TYGODNIU MIESIĄCA

W środę podczas nowenny o godz. 18:00 nasze modlitwy kierujemy ku Matce Bożej. Powierzajmy Jej wstawiennictwu tych, którzy od nas odeszli do wieczności, oraz tych z naszej wspólnoty parafialnej, których Bóg powoła wkrótce do siebie.

W czwartek w naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz. 18:00.

W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17:30. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu o godz. 18:00. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17:30.

W sobotę od godz. 9:00 odbędą się odwiedziny Chorych i Seniorów. Prosimy powiadomić naszych podopiecznych. Przy tej okazji chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim pochylającym się nad ludźmi chorymi i nie w pełni sprawnymi. Dziękujemy za samarytańską posługę, często praktykowaną w cichości i pokorze, a tak bardzo potrzebną. Niech miłosierny Bóg darzy was swoją opieką i błogosławieństwem.

WYPOMINKI

Rozpoczynamy czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc z kościoła prosimy o zabranie karty wypominkowej.

Prosimy o wypisywanie imion zmarłych, których pragniemy polecić modlitwie Kościoła.Wypisane karty prosimy składać do skarbon przy prezbiterium.

Modlitwa wypominkowa w dni powszednie codziennie o godz. 18:00.

Dzisiaj wielu martwych
staje nad grobami tych, którzy żyją.
(ks. Janusz Chyła)

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz