Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, indywidualny odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, niezbędnej, aby odczuć bliską obecność Boga i umocnić naszą wiarę. Powierzajmy je Bożej Opatrzności przez ręce naszej niebieskiej Matki – Pani Jasnogórskiej, do której w tych sierpniowych dniach kierujemy nasze kroki.

Pozostających w domu wspierajmy modlitewne tych, którzy z różnych stron Polski i Europy wyruszyli na różnorodne pielgrzymie szlaki, wśród nich na Jasną Górę, narodowego sanktuarium.

Nadal trwajmy w wielkiej modlitwie o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego ofiarujmy Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję.

1.  KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:

–  w poniedziałek, 10 sierpnia – św. Wawrzyniec (†258), diakon i męczennik. Przypuszcza się, że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II.

–  we wtorek, 11 sierpnia – św. Klara (1194-1253), dziewica, która idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.

–  w piątek, 14 sierpnia – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkański kapłan i męczennik obozu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia.

w sobotę, 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP; po zakończeniu życia ziemskiego Niepokalana Matka Boża została z duszą i ciałem wy- niesiona do chwały niebieskiej. Wniebowzięcie Maryi przypomina ludzkości powołanie do chwały w niebie.

2.  ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W sobotę, 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto nakazane, mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy Św. Msze Święte odprawimy, jak w każdą niedzielę – o godz. 8:30, 10:30 i 12:00.

W czasie Mszy Św. o godz. 12:00 Siostry Adriana i Jana złożą pierwsze śluby zakonne. Prosimy o modlitwę za Siostry oraz o nowe powołania do Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża.

Tradycyjnie podczas każdej Mszy Świętej błogosławo kłosów zbóż, ziół i owoców symbolizujące duchowe piękno Maryi i bogactwo łask, którymi obdarzył Ją Pan Bóg. Dlatego sobotnią uroczystość nazywamy także świętem Matki Bożej Zielnej.

15 sierpnia wspominamy rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku – „cudu nad Wisłą” – modlić się będziemy za polskich żołnierzy w dniu ich święta.

W Święto Maryjne przy wyjściu z kościoła będą do nabycia obrazki z wizerunkiem Niepokalanego Serca Matki Bożej. Pragniemy, by w naszych domach czczona była Maryja, która patronuje naszej parafii i naszej świątyni.

3.  SIERPIEŃ MIESIĄCEM ABSTYNENCJI

W sierpniu Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. To czas modlitwy i wsparcia abstynencją wszystkich uzależnionych także od narkotyków, hazardu i pornografii. Zapraszamy do podjęcia wyrzeczenia.

4.  MSZE ŚW. NIEDZIELNE W CZASIE LETNIEGO WYPOCZYNKU

Wszystkich wybierających się na letni wypoczynek, w kraju czy za granicę, zachęcamy do wcześniejszego poszukania kościoła, w którym możemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. W tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.kiedymsza.pl

5.  WSPARCIE DLA BEJRUTU

W ostatnich dniach cały świat obiegły wstrząsające relacje z Bejrutu, w którym doszło do potężnej eksplozji materiałów wybuchowych. Cierpiący potrzebują naszej modlitwy oraz wsparcia materialnego. W najbliższą niedzielę, 16 sierpnia br. otoczymy modlitwą ofiary libańskiej tragedii, a w następną niedzielę, 23 sierpnia br. przeprowadzimy zbiórkę ofiar dla potrzebujących w Bejrucie. Podobnie jak przychodziliśmy z pomocą ofiarom innych tragedii, również teraz chcemy pokazać nasze szlachetne polskie serca i w sposób konkretny dać wyraz naszej braterskiej miłości.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

6.  KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska dołączyła do modlitwy „Jasnogórskie Kołatanie”, która przebiega w duchowej jedności z Jasną Górą i przez przyczynę Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski, w intencji owocnego dokonania się Beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz o liczne, błogosławione, trwałe owoce tej Beatyfikacji w Kościele i Narodzie Polskim:

09.08 – 16.08  Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie

16.08 – 23.08  Kościół Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie

23.08 – 25.08  Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski w Szczecinie.

Rozpoczęła się rekrutacja na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku akademickim 2020/2021 zapraszamy na tradycyjne kierunki: Teologia (jednolite studia magisterskie), specjalność nauczycielska – specjalność skierowana do osób, które chcą pracować jako katecheci i nauczyciele religii w szkołach, Familiologia (studia pierwszego stopnia), specjalności: asystent rodziny i profilaktyka społeczna, Familiologia (studia drugiego stopnia), specjalności: poradnictwo psychospołeczne, rodzinne i mediacja. W roku akademickim 2020/2021 w ramach kierunku teologia pojawia się nowa specjalność: specjalność skierowana dla osób, które chciałby poznać teologię i jednocześnie zdobyć wiedzę i umiejętności do liderowania oraz prowadzenia grup, wspólnot i stowarzyszeń w Kościele, Studia podyplomowe Kierownictwo duchowe (2 semestry) – skierowane do osób, które zajmują się lub są zainteresowane duchowością oraz prowadzeniem osób w procesie rozwoju duchowego, Studia podyplomowe Ochrona małoletnich w Kościele katolickim (2 semestry) – studia pozwalające na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji pomocnych w pracy z młodzieżą oraz w różnych formach działania na rzecz ochrony osób małoletnich w Kościele i społeczeństwie. Szczegółowe informacje na stronie facebookowej Wydziału Teologicznego oraz stronie internetowej www.teo.usz.edu.pl 

Uprzejmie informujemy, że Piesza Pielgrzymka ze Szczecina do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną będzie miała wymiar symboliczny poprzez udział przedstawicieli poszczególnych służb pielgrzymkowych. Zachęcamy do duchowego oraz wirtualnego pielgrzymowania poprzez facebooka pielgrzymki, gdzie będą prowadzone na żywo relacje z trasy w dniach od 23 do 25 sierpnia br. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki znajdują się na stronie www.mysliborska.com.pl oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/mysliborska

Jesienią ubiegłego roku powstała 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, która dała się już poznać z niesienia pomocy potrzebującym, organizacjom pozarządowym i gminom w walce z pandemią. Zachęcamy wszystkich do wstępowania w szeregi tej formacji. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej nie koliduje z nauką czy pracą zawodową. Chętnych zapraszamy do najbliższej miejscu zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień.